Çalışanlara doğalgaz ve ısınma gideri desteği düzenlemesinde ayrıntılar netleşti. Maaşta aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna edildi. Peki sistem nasıl işleyecek?

Benzine zam geldi Benzine zam geldi

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7420 sayılı Kanun ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) (yani toplamda 8 ay), mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılacak aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler Gelir Vergisi ve SGK priminden istisna edildi.

Bu şekilde, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemeler vergi ve SGK yönünden teşvik edilmiş oldu.

Maliye tebliğ taslağını hazırlayarak kamuoyu görüşüne açtı.

Maliye, bu istisnanın usul ve esaslarına ilişkin Tebliğ Taslağını (322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı) hazırlayarak, kendi internet sitesinde yayınladı. Bu şekilde kamuoyu görüşüne açılan taslakla ilgili görüş bildirmek isteyenler, görüşlerini mail yoluyla Maliye’ye bildirebilecek.

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, ntv.com.tr için düzenlemenin ayrıntılarını yazdı.

İstisnanın şartları neler?

İşverenler tarafından çalışanlara yapılacak söz konusu ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için,

- 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılması,

- Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması,

- Aylık 1.000 TL’yi aşmaması,

- Mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor.

Mevcut ücretlerde artış yapılmadan istisnadan yararlanılabilir mi?

Elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık yapılacak 1.000 TL’ye kadar ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması gerekiyor. Çalışanların ücretlerinde bir artış olmaksızın, mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek istisnadan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

Yani, çalışanların ücretinde bir artış olmadan, mevcut ücret kalemlerinin adları değiştirilerek, bu istisnadan yararlanılması mümkün değil.

1.000 TL’nin üzerinde yapılan destek ödemesinde istisna uygulanacak mı?

İstisna, çalışanların ücretlerine ilave olarak ödenen 1.000 TL ile sınırlı. Dolayısıyla, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olsa dahi bu tutarın üzerinde bir ödeme yapılması halinde, 1.000 TL’yi aşan kısım ücret olarak Gelir Vergisi ve SGK primine tabi tutulacak.

Destek ödemesi ücret bordrosunda gösterilecek mi?

Evet, çalışanlara ücretlerine ilave olarak yapılacak olan bu ödeme, ücret bordrosunda gösterilecek ancak bu ödemenin 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunduğundan, gelir vergisi ve SGK prim matrahına matrahına dahil edilmeyecek. Aşan kısım ise, vergi ve SGK primine tabi tutulacak.

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli!

İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılacak ödemeler için geçerli.

Bu ödemeler için çalışanlardan fatura istenilecek mi?

Hayır, işverenler yapacakları bu ödemeler için çalışanlarından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleriyle ilgili fatura veya herhangi bir belge istemeyecek.

Bu ödemelerin yapılması işverenler için zorunlu mu?

Hayır, çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı.

Hazine asgari bir ücretlide 633 TL vergi ve SGK priminden vazgeçti!

Hazine’nin bu istisna nedeniyle bir asgari ücretlide vazgeçtiği gelir vergisi 178,4 TL, SGK primi ise 454,6 TL. Yani, Hazine’nin vazgeçtiği toplam tutar, 633,00 TL! Çok önemli bir teşvik.