Görgün, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, DİSK Genel Merkezi’nde “Susmayacağız! 1 milyon yürek Taksim’de atacak” konulu bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı grup adına okuyan DİSK Genel Başkanvekili Tayfun Görgün, 1 Mayıs bayramının, eşitlik ve özgürlük taleplerini haykıracakları, son derece önemli bir gün olacağını söyleyerek, “Bu taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak öncelikle kendi örgütlerimizde karar alarak, bu sürecin önümüze koyduğu tarihsel sorumluluğu, 1 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun bir biçimde, tüm halkımızın katılacağı bir genişlikte ve kapsamda gerçekleştirmek üzere örgütlemek için görüş birliğine vardık” dedi.

Bu çalışmaları, önümüzdeki günlerde başta Türk-İş olmak üzere diğer emek ve meslek örgütlerinin de katılımıyla daha güçlü bir zemine taşıma arzusunda olduklarını söyleyen Görgün, “Hükümetin, ulusal istihdam strateji belgesi adı altında emeğin haklarına yönelik saldırıları içeren gündemi, torba yasa ile deşifre olmuştur. Sosyal korumadan ve sendikal haklarından mahrum milyonlarca işçi için ağır ve yoğun bir çalışma rejiminin yeni taşları örülmeye çalışılmaktadır. Mücadele edilmesi gereken tipik istihdam biçimlerine yasal bir kılıf bulunmaya çalışılmakta, işsizlik sorununu en ağır bir biçimde yaşayan gençlerin deneyimsizlikleri, onları daha fazla sömürmenin aracı haline getirilmekte, stajyer ve çırak sömürüsü güçlendirilmeye çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.

1 MAYIS 1977’DE HAYATINI KAYBEDENLER ANISINA TAKSİM’DE OLUNACAK

1 Mayıs 1977 katliamında hayatını kaybedenlerin anısına, 1 Mayıs 2011 kutlamalarında örgütlü güçlerin katılımının yanında işsizlerin, emeklilerin, dar gelirlilerin, toplumsal dışlanmışların, gençlerin, kadınların, en geniş katılımının sağlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Görgün, “1 Milyon emekçinin, 1 Mayıs’ta Taksim’de olmasını hedefledik. 1 Mayıs’ta başta Taksim olmak üzere Türkiye’nin her yanında 1 Mayıs’ın kitlesel olarak kutlanması için gereken tüm çabayı göstereceğiz” dedi.

Bu sesin Türkiye’nin aydınlık geleceğinin sesi olacağını ifade eden Görgün, “Bu ses işsizliğe, açlığa, yoksulluğa en güçlü cevap olacaktır. Bu ses eşitliğin özgürlüğün barışın sesi olacaktır. Bu ses baskıya direnenlerin, teslim olmayanların haykırışı olacaktır. Bu ses ülkemizde ve Ortadoğu’da emperyalist saldırganlığa karşı haykırış olacaktır. Bu ses Kapitalist sistemin yarattığı, ekolojik tahribata, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe karşı emeğin haykırışı olacaktır” diye konuştu.

Hürriyet