1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs’ta yaşanan polis şiddeti ve Taksim’e izin verilmemesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

1 Mayıs Tertip Komitesi’ni oluşturan kurumlar olan DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB) adına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı.

1 Mayıs 2015’te haksız ve hukuka aykırı bir biçimde gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen Çerkezoğlu şunları söyledi:

“1 Mayıs 2015’te ve devamında yaşanan bu hukuksuzlukları protesto ettiğimizi bu ihlallerin ısrarlı takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz. Halen 200’ün üzerinde yurttaş hukuka aykırı ve keyfi bir biçimde gözaltında tutulmaya devam etmektedir. Gözaltına alınan kişiler uzun süre otobüslerde tutularak kötü muameleye maruz bırakılmıştır.

Avukatların yakalama ve gözaltı işlemlerine itiraz işlemleri, avukatların adliyeye, savcılık koridorlarına girişleri polis barikatlarıyla önlenerek engellenmiştir. Başta Başbakan ve İçişleri bakanı olmak üzere 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen İstanbul Halkının en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. AKP’nin yargı üzerindeki baskıları nedeniyle göstere göstere işlenen bu suçlar cezasız kalırsa önce Anayasa Mahkemesi’ne sonra da AİHM’e başvuracağımızı şimdiden ilan ediyoruz.”