BDP'den Ezidiler için Meclis araştırması talebi

BDP milletvekili Ata, Ezidilerin haklarının iadesi için Meclis Araştırması açılmasını talep etti…

 BDP'den Ezidiler için Meclis araştırması talebi

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, topraklarını terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'de sayıları 400'e düşen Ezidilerle ilgili Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

Ata, Ezidilerin kültürünün ve kimliğinin korunması, tarih boyunca maruz kaldıkları "zulüm ve şiddet" politikaları ile uygulamalarının araştırılması, yargı ve tazminat yolu açılarak mağduriyetlerinin giderilmesi, inançlarının gerektirdiği şekilde yaşayabilmeleri ve haklarının iade edilmesini talep etti.

SAYILARI 80 BİNDEN 400’E DÜŞTÜ

Araştırmanın gerekçesinde Ezidilerin yüzyıllardır Türkiye, Gürcistan, İran ve Ermenistan'ı içine alan geniş bir coğrafyada yaşayıp devletler ve birlikte yaşadıkları halklardan dini inançlarından ötürü "zulüm" gördükleri belirtildi.

40 yıl öncesine kadar Türkiye'de 80 bin civarında Ezidi yaşadığı tahmin edilirken bugün bu sayının 400'ün altında olduğu belirtilen açıklamada  Ezidilerin yoğunlukla Urfa, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da yaşadığı hatırlatıldı.

Gerekçede Ezidilerin Osmanlı döneminden beri maruz kaldıkları asimilasyon politikalarının Cumhuriyet Tarihi boyunca da devam ettiği, inançlarının yok sayılıp, topraklarının ellerinden alınmaya çalışılarak tarım ve hayvancılığa dayanan geçim kaynaklarının yok edildiği ifade edildi.

TOPRAKLARINA EL KONDU

"Ezidi kadın ve genç kızların Müslümanlaştırılarak halkın özgün inanç ve kültürünün hiçe sayıldığı görülmektedir. Ezidilerin nüfus kâğıdındaki din hanesine 'İslam' ya da 'Dinsiz' yazıldı.

Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan Ezidilerin tapulu arazileri dahi işgal edilmiş, ağaçları sökülmüş, arazi sahipleri tehdit edilmiş ve bazı köyleri de terk edilerek yaşanmaz hale getirildi."

YASAL GÜVENCE İSTİYORLAR

Ezidi halkının 1975’ten sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç ettiğine dikkat çekilen gerekçede, birçoğunun ülkelerine geri dönmek için yasal güvencelerin sağlanmasını talep ettikleri belirtildi.

"Köylerine geri dönmek isteyenler için gerekli hukuki ve ekonomik koşulların sağlanması, tahrip olmuş köylerin yeniden kurulması ve tazminat ödenmesi geliyor. Bazı köylerde mahkemece verilen iade kararına rağmen toprakların sahiplerine iade edilmemesi, bu sorunun ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.

"Anayurtlarına geri dönüş hazırlığı içinde olan Ezidiler, inançlarının anayasal güvence altına alınmasını tek çözüm olarak görmektedir. Kimliklerinin ve dinlerinin resmi olarak tanınması, dini eğitim ve ibadetlerini yapabilecekleri koşulların sağlanması, kutsal mekanlarının koruma altına alınması gerekiyor." (bianet)

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2014, 16:38
YORUM EKLE