Kürt Tarihi Dergisi’nin 22. sayısı çıktı

Kapakta “Osmanlı Suriye’sinde Küçük Kürdistan, 1690-1750” başlıklı makale var

Kürt Tarihi Dergisi’nin 22. sayısı çıktı

İki ayda bir yayınlanan Kürt Tarihi Dergisi’nin Ocak-Şubat 2016 sayısı çıktı. Bugünkü Rojava’nın, Batı Kürdistan’ın 17. asırdaki durumunu çözümleyen “Osmanlı Suriye’sinde Küçük Kürdistan, 1690-1750” başlıklı makaleyi kapağına taşıyan dergide, Kürt tarihinin farklı safhalarını konu edinen birçok makale yer alıyor.

22. sayısıyla okurlarının karşısına çıkan Kürt Tarihi Dergisi’nde dikkat çeken bir başka makale ise Fehminaz Çabuk’un “II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-İran Hudut Boylarında yaşayan Kürt Aşiretlerin İltica Meselesi” başlıklı çalışması. Çabuk, Osmanlı-İran sınırında meskun Kürt aşiretlerinin iki devlet arasındaki gerilimin ürettiği imkanları kendi lehlerine kullanmak için yaptıklarını mercek altına alıyor. Kürt aşiretlerinin hareketliliği Osmanlı - İran ilişkilerine genellikle yakıştırılan durağanlık tezinin pek de hükmü olmadığını gösteriyor.

Stefan Winter’in kaleme alıp Metin Atmaca’nın çevirdiği “Osmanlı Suriye’sinde Küçük Kürdistan, 1690-1750” yazısı ise bugünkü Rojava’nın, Batı Kürdistan’ın 17. asırdaki durumunu çözümleyen birinci sınıf bir tarih çalışması. Osmanlı merkeziyle Suriye Kürdistanı’nın yerel elitlerinin ilişkisine dair epey malumat içeriyor Stefan Winter’in yazısı.

Mehmet Bayrak’ın iki yazısı birden yer alıyor derginin bu sayısında. Kitap, arşiv ve kütüphanelerle haşır neşirliliği herkesçe bilinen Mehmet Bayrak ilk yazısında “ilk Kürt tarihi kitabı” olarak adlandırdığı El Hazreci’nin 13. Yüzyılda kaleme aldığı ve Eyyubi devletinin 1173- 1257 yıllarını anlatan Tarihü’l- Devletü’l- Ekrad (Kürd Devleti Tarihi) başlıklı el yazması kitabını, kitapla karşılaşmasının hoş hikayesini de aktararak tanıtıyor. Bayrak’ın ikinci çalışması ise bir yandan Kürtçe sözlük çalışmalarını tanıtırken beri yanda da Tevfik Vehbi ve C. J. Edmonds’un hazırlayıp 1966’da İngiltere’de yayımladıkları A Kurdish-English Dictionary adlı sözlükle karşılaşma hikâyesini naklediyor.

Mesûd Serfiraz’ın “Osmanlı Dönemi Kürt Basınında Kürt İşçi Sınıfına Dair Haberler” yazısı ise Kürt tarihinin enteresan bir çakışma noktasını inceleyen, Kürt amele ve hamallarının 20. yüzyıl başı Kürt basınında nasıl yer aldığına bakan kıymetli bir çalışma.

Rohat Alakom Kürt Tarihi Dergisi’nin bu sayısında da Kürt tarihinden enteresan bir şahsiyetin portresini resmediyor. İsveçli gazeteci ve yazar Barbro Karabuda’nın Kürtlerle tanışmasının ve Kürt meselesiyle ilgilenmesinin enteresan ve tabii ki meşakkatli hikayesini, her zamanki ince üslubuyla aktarıyor Alakom.

Derginin bu sayısında iki de Kürtçe yazı yer alıyor. Seîd Veroj yazısında 19. yüzyıl Kürt entelektüellerinden Abdurahman Nacim, Keyfî ve Hasan Zûhdi’nin, İngiliz Konsolos-Binbaşı Troter ile Kürt kültürü hakkındaki dönemin basınına yansıyan münakaşalarını ele alıyor. Mem Med’in çalışması ise Ağrı Ayaklanması’na da katılan, Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin kurucularından, valilik de yapan, Celalî Aşireti’nin liderlerinden Şêx Evdilqadir’in hayatını inceliyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2016, 00:22
YORUM EKLE