Türkiye Kongresi'nin şiarı: 'BİRLEŞİYORUZ'

Kongre Girişimi hafta sonu Ankara’da toplanıyor…

Türkiye Kongresi'nin şiarı: 'BİRLEŞİYORUZ'

Bu hafta sonu toplanacak olan Türkiye Kongresi'nde 101 kişilik Kongre Genel Meclisi seçilecek. Parti kurma konusunda ise prensip kararının alınması bekleniyor.

12 Haziran genel seçimlerinin ardından Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu'na yeni katılımlarla başlayan Kongre Girişimi, aylardır süren çalışmanın ardından Türkiye Kongresi'ni bu hafta sonu topluyor. Kongrenin şiarı "Birleşiyoruz" olarak belirlendi.

Kongrenin ilk günü Anatolya Kültür Merkezi'nde, ikinci günü ise Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplanacak. Kongre alanına çeşitli dillerde "Birleşiyoruz" yazılı pankartlar ile "kadın, emek, ekoloji, barış, gençlik" eksenli pankartlar asılacak.

20 bölge esasına göre örgütlenen Kongre Girişimi, hemen hemen bütün bölge ve bu bölgelere bağlı kentlerde halk toplantılarını yaptı, delegelerini belirledi.

İlk başta 500 olarak belirlenen delege sayısı, 800'ü aştı. 825 delegenin 692'si yerel delege. 133'ü ise kurum, etnik ve dini azınlık temsilcilerinin de içinde yer aldığı doğal delege olacak. Kongre gününe kadar delege sayısının değişmesi muhtemel.

KADINLARA EŞİT TEMSİL HAKKI

Kongrede kadınların eşit temsiliyeti büyük kentlerde sağlandı. Bazı küçük kentlerde ise sonuç olumsuz. Amed'de de temsiliyet amaçlanan düzeyde gerçekleşmedi. Bu duruma son KCK operasyonlarının etkili olduğu yorumları yapılıyor. Operasyonlar kapsamında Amed'de çok sayıda Kürt kadın siyasetçi tutuklanmıştı.

Yüzde 10'luk gençlik kotasına da büyük oranda uyuldu. Gençlik ve kadınların dışında Ermeni, Süryani, Roman, Pomak, Çerkez, Laz ve Hemşin halklarıyla Alevi toplumundan kurumsal ve bireysel katılım olacak. Mardin ve Amed'den 7 Süryani kongreye katılacak.

KURUM TEMSİLİYETİNDE DE KADIN KOTASI VAR

Örgütlerin kongrede temsiliyetinde de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için, kurumlara iki kontenjan verildi. İki temsilciden biri kadın olacak. Ancak bu konunun kongre içinde tartışma konusu olduğu, bazı örgütlerin "kadın temsilcimiz yok" diyerek bu ilkeye karşı çıktığı biliniyor. Gençlik kolları olan kurumların temsiliyeti ise biri gençlik olmak üzere 3 delege şeklinde gerçekleşecek.

PARTİ KONUSUNDA PRENSİP KARARI ALINACAK

İki gün sürecek kongrede, program ve tüzük taslağı üzerinde tartışmalar yapılarak, son şekilleri verilip kabul edilecek. 6 ayda bir toplanacak olan kongrenin yönetim organı olan 101 kişilik Kongre Genel Meclisi de seçilecek.

Kongrenin gündemlerinden biri de parti konusu olacak. Bu konuda kongre bileşenleri içerisinde görüş birliği bulunmuyor. Bu nedenle, partinin hemen kurulması yerine parti kurma konusunda bir prensip kararının alınması yönünde eğilim olduğu biliniyor. Bu durumda parti kararı 6 ay sonra toplanacak olan ikinci kongreye bırakılacak.

Kongre çok geniş bağımsız kişi ve sivil toplum örgütlerini, kurumları, inisiyatifleri vb. kapsamakla birlikte hazırlık grubunda şu siyasal yapılar yer aldı:

Barış ve Demokrasi Partisi, Demokrasi ve Özgürlük Hareketi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, İşçilerin Sosyalist Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Kaldıraç, Köz, Sosyalist Birlik Hareketi, Sosyalist Dayanışma Platformu, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Gelecek Parti Hareketi, Toplumsal Özgürlük Platformu, Türkiye Gerçeği, Yeşiller Partisi.
(ANF)

YORUM EKLE