‘Kişiler üzerinde devlet terörü uygulama imkanı’

‘Terörizmin finansmanının önlenmesi’ adına gündeme gelen yasaya CHP’den itiraz…

‘Kişiler üzerinde devlet terörü uygulama imkanı’

TBMM İçişleri Komisyonu, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nı çarşamba günü masaya yatıracak. Tasarıyla “terörizmi finanse edenlerin malvarlıklarının dondurulması için MASAK Başkanlığı’nda Değerlendirme Komisyonu” kurulacak.

 

Komisyon, gerçek veya tüzel kişiliklerin malvarlığının dondurulmasına, malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ya da yabancı ülkelerdeki malvarlığının dondurulması hususunda talepte bulunulmasına karar verebilecek. Tasarıyla, “terör finansmanını sağlayan kişi veya kişilere” 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis verilebilecek. Değerlendirme Komisyonu 1 yıl içinde soruşturma başlatılmasa bile dondurma kararının devamına hükmedebilecek.

 

CHP'DEN KANUN TASARISI'NA İTİRAZ

 

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'nın, hükümete "kişiler üzerinde devlet terörü uygulama imkanı vereceğini" iddia etti.

 

Tezcan, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ile TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'nın, Adalet Komisyonunun gündemine geldiğini belirten Tezcan, tasarıyla, "Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu" kurulduğunu hatırlattı. Komisyon üyelerinin tamamen hükümetin emrindeki bürokratlardan oluştuğunu söyleyen Tezcan, komisyona, yabancı devletlerin Türkiye'deki malvarlığını dondurma talepleri ile yabancı ülkedeki ve Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması ve el konulması için talepte bulunma yetkilerinin verildiğini kaydetti. Tezcan, "Tasarı, terör ve terörizmin finansmanıyla mücadele amacı taşıdığı ileri sürülse de gerçekte AK Parti iktidarına kişiler üzerinde devlet terörü uygulama imkanı vereceği açıkça görülmektedir." dedi.

 

Tezcan, şunları söyledi: "Doğrudan doğruya yürütmenin emrindeki memurlardan oluşan böyle bir komisyona mülkiyet hakkını ortadan kaldıracak derecede çok geniş yetkiler verilmesi, demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz. Bu yetkiler olağanüstü yetkilerdir. Sadece yargı organlarının kullanabileceği böylesi geniş yetkiler, tasarı ile hükümetin, dolayısıyla AKP'nin eline teslim edilmek istenmektedir. Bu düzenleme ile Anayasanın koruduğu mülkiyet hakkı ihlal edilmektedir. Yasalaşması halinde iktidar sevmediği kişilerin mal varlığını kolayca dondurabilecek ve el koyabilecek, uygulama kişiler üzerinde devlet terörüne imkan verecektir."

 

AKP’DEN ‘MALVARLIKLARINA EL KOYUN’ GENELGESİ

 

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"dan önce HSYK eliyle genelge yayınlayan AKP, hakim ve savcılara "acele edin" talimatı verdi.

 

"Teröre destek verdikleri" iddiasıyla hedefledikleri insanların mal varlıklarına el koyma hazırlığında olan AKP hükümeti, yasadan önce bir genelge yayınlayarak, savcı ve hakimleri acele etmeleri konusunda uyardı.

 

Başkanlığı'nı Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yaptığı HSYK tarafından Ekim ayında hakim ve savcılara gönderilen "B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-138-2011" genelgede, "el koyma"ya dayanak yapılan uluslararası sözleşmeler anlatıldıktan sonra Türkiye'deki mevzuat hatırlatıldı, hakim ve savcıların yapması gerekenler ayrıntılı olarak sıralandı.

 

YÖNTEMLER HATIRLATILDI

 

Genelgede, söz konusu soruşturmaların "kolluk makam ve memurlarıyla gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle bizzat cumhuriyet başsavcıları veya görevlendirecekleri cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceği" ve "Mali Suçları Araştırma Başkanlığı" ile işbirliği yapılacağı hatırlatıldı.

 

'EL KOYUN' TALİMATI

 

Savcı ve hakimlere talimat anlamına gelen genelgede, "Bu suçla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için kanunda öngörülen el koyma, şirket yönetimi için kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme gibi yöntemlere başvurulabileceği hususunun göz önünde bulundurulması" isteniyor.

 

Ayrıca, "suçun uluslararası boyutunun ortaya çıkartılması" iddiasıyla Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte düzenlenen "kontrollü teslimat" uygulamasına işlerlik kazandırılması gerektiği belirtiliyor.

YORUM EKLE