Her diktatörlüğün bir sonu vardır...

Mısır halkını isyanına bir destek de EDP Genel Başkanı Ziya Halis’ten geldi.

Her diktatörlüğün bir sonu vardır...

Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Ziya Halis, “Bir devleti yönetenler toplumu yok sayarsa, gün gelir o toplum da devleti yönetenleri yok sayar. Mısır halkının, 30 yıllık Mübarek Diktatörlüğü’ne karşı başkaldırısı da bunun bir örneğidir.” dedi.

FARKLI GÖRÜŞLERDEN VE SINIFLARDAN İNSANLAR BİRLİKTE İSYAN EDİYOR

“Şeffaf ve demokratik olmayan devletler, otoriter yönetim anlayışları er ya da geç toplumun yükselen öfkesi ile karşı karşıya kalırlar. Çünkü diktatörlükler, sadece siyaset alanında muhaliflerine baskı yapmakla yetinmez, aynı zamanda çıkarcı arayışların, örgütlü yolsuzlukların da taşıyıcısı haline gelirler. Bugün Mısır ve Tunus’ta yaşananlar bu gerçeğin en açık örneklerini oluşturuyor.” diyen Ziya Halis, sistemin mağduru olan farklı görüşlerden ve sınıflardan insanların birlikte isyan ediyor olmasına dikkat çekti.

Mübarek yönetimine seslenen Halis, “yükselen sokak muhalefetine daha fazla direnmeden, demokrasinin gereklerini uygulamalı ve geri çekilmelidir. Köklü bir geçmişe, zengin bir kültüre sahip Mısır toplumu, kendi demokrasisini kendi çoğulculuğu içinde gerçekleştirecektir.” dedi.

“HÜRRİYET, EKMEK VE HAYSİYET”

Ziya Halis, AKP Hükümeti’ni de, kendi toplumları nezdinde değeri kalmamış olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın otoriter rejimlerine, krallıklara destek olmaması yönünde uyardı. “Değişime direnen diktatörlerin arkasında veya yanında durmamalıdır.” dedi.

EDP Genel Başkanı, “Bugün ‘Hürriyet, ekmek ve haysiyet’ sloganları ile isyan eden Ortadoğu ve Kuzey Afrika halklarına destek vermek demokrasiden, değişimden ve insan haklarından yana olmanın asgari gereğidir.” dedi.

 

YORUM EKLE