Anadilde savunma tasarısı TBMM'de

Tasarının Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor...

Anadilde savunma tasarısı TBMM'de

Anadilde savunmayla ilgili yasa tasarısı, imzaların tamamlanması ardından Meclis'e sevk edildi. Anadilde savunma için yargılanan kişi mahkemeye kendisi tercüman getirecek.

Anadilde savunmaya olanak tanıdığı belirtilen kanun tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 13 maddeden oluşan tasarının gerekçesinde, "sanığın sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edeceğini belirttiği başka bir dilde yapılmasına imkan tanındığı" belirtildi.

"Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", kanunun "tercüman bulundurulacak haller" başlıklı maddesinde düzenleme öngörüyor.

Buna göre, meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık da iddianamenin okunması, esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını, kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek.

Savunma yapacağı oturumda tercümanını hazır bulundurmak zorunda olacak.

Kanun değişikliğinde, "Bu imkan yargılamanın sürüncemede bırakılması amacına yönelik olarak kötüye kullanılamayacak" ibaresi de yer alıyor.

Soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar da aynı haktan yararlanabilecek. Bu evrede tercüman, hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanacak.

AĞIR HASTALIK DA İNFAZIN ERTELEME NEDENİ ARASINDA

Yasa tasarısıyla hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi hallerine yeni bir erteleme nedeni getiriliyor.

"Ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirememe" hali de infazın ertelenmesi nedenleri arasına alınıyor.

Buna göre; maruz kaldığı ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkumun cezasının infazı, iyileşinceye kadar geri bırakılabilecek.

ÖRGÜT FAALİYETLERİ VE TERÖR SUÇLARI KAPSAMINDAKİ SUÇLARDA ERTELEME YOK

Tasarıya göre, kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebilecek.

“Terör suçları”, “örgüt faaliyetleri” kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulamasına karar verilenler ile disiplin hapsine mahkum olanlar hakkında erteleme uygulanmayacak.

ZİYARET VE ÇEŞİTLİ KONULARDA YENİLİKLER DE YAPILIYOR

Hükümlülere ödül olarak; azami ziyaret süresi uygulanabileceği gibi tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkanı, takdir belgesi, hediye veya tavsiye mektubu verilebilecek. Ayrıca, hükümlülerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden öncelikli olarak ve daha uzun süreli yararlanmaları sağlanabilecek. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, 3 ayda bir kez olmak üzere 3 saatten 24 saate kadar eşleri ile ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın görüşme yapabilecek.

Çocuk hükümlülere, 2 ayda bir kez olmak üzere 3 saatten 24 saate kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilecek. Çocuk eğitim evlerine nakiller, kurum görevlisinin nezaretinde yapılacak. Açık ceza infaz kurumuna nakiller ise kurum görevlisi olmaksızın yapılacak. Bu halde hükümlünün aynı il sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde aynı gün içinde, farklı illerde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde ise kurum amirinin 48 saati geçmeyecek şekilde belirleyeceği süre içinde nakledildiği açık ceza infaz kurumuna giriş yapması gerekecek.

Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi 1 saatten az, 3 saatten fazla olmamak üzere belirlenecek.

MAZERET İZNİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Ölüm veya hastalık nedeniyle hükümlüye verilen "mazeret izni"nde de değişiklik yapılıyor ve hükümlünün nerede kalacağına açıklık getiriliyor. Hükümlünün izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde kendi evi veya ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun evinde, güvenli görülen başka bir yerde veya gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına, güvenlik hususu değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile 3 ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebilecek. İzin verilen tutuklunun, izin süresi içinde gece konaklaması gerektiği takdirde, kendi evi veya ikinci derece dahil bir yakının evinde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı infaz kurumunda kalmasına güvenlik husus değerlendirilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, gidilen yerin valisi tarafından karar verilecek.

TASARININ MECLİS GENEL KURULU'NDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Tasarıyla, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı aşamasında uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesine yönelik hükümlere de yer veren tasarıyla, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezanın infazında aranan 6 aylık süre şartı, 31 Aralık 2015 tarihine kadar aranmamasını da içeriyor.

Tasarının önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2012, 22:25
YORUM EKLE