Yazarın Makaleleri
Bilgi Kirliliği
Araştırmak, öğrenmek, öğrendiği üzerine düşünmek, karşılaştırmak, sorgulamak gibi kavramlar insana özgü, insanı diğer yaratılmışlardan ayıran belirgin niteliklerdir. İnsan ne ölçüde gerçek bilgi edinirse o denli gerçekçi kişilik...
Kadınları Başarısı İnsanlığın Kazanımı Olacak
CHP İstanbul İl delegeleri, partideki erkek egemen yapıyı kırıp önemli bir adım atarak, bir kadını İstanbul il başkanı olarak seçti. Bu gelişme olumlu bir adım. Bu kazanım yalnızca CHP'nin, Türkiye'nin değil, insanlığın kazanımına...
Orta Doğu’da Bir Arada Yaşamanın ve Barışın Koşullarını Aramak
Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Şişli Belediyesi'nin desteğiyle, 'Bir Arada Yaşamanın ve Barışın imkanlarını Aramak: ORTODOĞU KONFERANSI” adıyla bir etkinlik düzenledi. 15-17 Aralık 2017 tarihlerin,...
Siyasal Kutuplaşma Ürkütücü Boyutlarda
Kutuplaşma, tüm dünyanın en önemli sorunlarından biri. Etkili olduğu toplumlarda uyum, bir arada yaşama, sağlıklı iletişim kurma olanaklarını ortadan kaldırır. Ülkemizin, bölgemizin bu olgudan büyük ölçüde zarar gördüğü tarihsel...
Sevgisiz Bir Dünya Güzel Olamaz
İnsan duygusallığı olan bir yaratık. Duygu, bireyin ruh durumunda biyokimyasal ve çevresel etkilerle oluşan bütünlüklü ruhsal, biyolojik bir değişimdir. Kişiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel etken olarak, insanın günlük yaşamında...
Cinsel Saldırı İnsanlık Suçu
Cinsel saldırılar, saldırıya uğrayanların fiziksel, ruhsal bütünlüğüne, saygınlığına yönelik ağır bir saldırı. Saldırıya uğrayanları yaşamları boyunca unutamayacakları yıkımlara sürükleyecek izler bırakan bir eylem. Cinsel...