Erol Ercan
Erol Ercan
Yazarın Makaleleri
Referandum Ve Hayır
İçinde bulunduğumuz zor şartlardan çıkış yolu için 16 Nisan çok önemli bir tarih haline geldi. Alt tarafı bir 'evet, hayır referandumu' denilebilir belki ama vaziyet hiç de öyle değil. Öncelikle bir konuda anlaşalım; "Demokrasi...
Referandum Ve Aydın Olmak
Referandum kampanyaları son hızıyla devam ediyor. Öyle bir kampanya ki, bir taraf devletin uçağı, helikopteri, otobüsü, kitle iletişim araçlarını, tek taraflı basın televizyon ve diğer haberleşme araçlarını sonuna kadar en hovardaca kullanıyor,...
'Evet' Kazanamadı, 'Hayır' Kaybetmedi
16 Nisan 2017 referandumu ile ülke, tarihinin en adaletsiz, en haksız, en tarafgir seçimini geride bıraktı. Devletin tüm olanakları sınırsız bir biçimde 'evet' lehine kullanıldı. Din ve milli duygular sorumsuzca istismar edildi. 'Evet'...
Aydınlanmanın Neresindeyiz?
Felsefe tarihinde aydınlanma olarak bilinen dönem 18. yüzyıla karşılık gelir. 18. yüzyıl felsefesine bu yüzden Aydınlanma Felsefesi denir. Bu döneme hakim olan anlayış akıl eleştirileri yanında akla duyulan güvendir. Aklın yanlış kullanımı...
Düşünmek İnsanlaşmaktır
Düşünce tarihi, insanlığın insanlaşma uğrundaki mücadele tarihidir. İnsan bugün, bilimde edebiyatta, sanatta, kısacası O'nun doğaya hakim olma mücadelesinde bir yere gelmişse bu, insanlaşma uğrunda ulaştığı mücadele sonucunda olmuştur....
CHP ve Yürüyüş
CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlatmış olduğu uzun yürüyüşü bugün itibariyle 14. gününü tamamlayacak. Söz konusu eylem kimine göre ülkede heyecan yarattı, kimine göre ise heyecan yaratmasa...
Felsefe Ve Din Dersi
25 Haziran 2017 tarihli Birgün gazetesindeki habere göre, yeni eğitim müfredatına göre okullarda Biyoloji dersinden evrim teorisinin kaldırılıp, yerine din dersi kısmında şeriatın anlatıldığı 'Muamelat ve Ukubat' ünitesi yer alacak....
CHP Ve Adalet Kurultayı
Chp'nin Çanakkale'de gerçekleştirmiş olduğu 'Adalet Kurultayı' önceki gün sona erdi. İçinde bulunduğumuz olağanüstü baskı ortamında bir muhalif partinin böyle bir etkinlik düzenlemesi çok önemsenmesi gereken bir olgu...
12 Eylülcü Halef Ve Selef Devlet
12 Eylül'ün 37. yılını yaşadığımız bugünlerde 37 yıl sonra mevcut iktidar selefini unutturmayacak ölçüde darbe dönemi yaşatıyor ülkede. 15 Temmuz Darbe Girişimi ve ardından 20 Temmuzda uygulanmaya başlayan sivil darbe... Gülen...
Eleştirel Eğitimin Önemi
Yeni eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bugünlerde nasıl bir eğitim modeline ihtiyacımız olduğu noktasında biraz düşünmek gerektiğini hissediyorum. Ülkemizdeki eğitim sisteminin yaz boza veya deneme tahtasına döndüğü, hatta...
Umutsuz Değiliz
Ülkemizi yönetmekle sorumlu devletin süreklilik kazanan işsizlik, yoksulluk, aşırı gelir dağılımı dengesizliği, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, doğal çevrenin korunması, dış politika gibi temel konularda bir iyileşme veya düzeltme...
Kurulduğundan Beri Diyanet İşleri Başkanlığı
İçinde bulunduğumuz günlerde TBMM'de 2018 Yılı bütçesi görüşülüyor. Gazetelerden okuduğumuza göre bazı bakanlıkların ve bağlı dairelerin 2018 bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bunlardan biri de Diyanet İşleri...
AKP ve Anti-Amerikancılık
AKP, toplumun çoğunluğunu temsil ettiğini iddia ediyor olsa da inandırıcılığını büyük ölçüde yitirmiştir. Aynı zamanda kendi tabanındaki iç bütünlüğünün devamı da tehlikeye girmiş durumdadır. Toplumsal tabanındaki bu çatlama...
Artan Vergiler ve Yönetemeyen Hükümet
Hükümet vergi oranlarında ''düzeltme'' yaptı. ''Düzeltme'' diyorum ama gerçekte düzeltme falan değil, bal gibi doğrudan ödenen vergilerde zam yapmış oldu. En çok kullanılan veya bilinenlerinden, sadece...
Eşitsizlik ve Kapitalizm
Eşitsizlik kapitalist sistemin en yapısal özelliği olup, sistem içerisinde kalındığı sürece de çözümü mümkün değildir. Son yıllarda uygulanmakta olan neoliberal politikalar ve özelleştirme programları eşitsizliği olağanüstü artırmıştır....