Sevda Karakuş
Sevda Karakuş
Yazarın Makaleleri
Devlet ve Kimlik
Bu yazının çıkış noktası her gün artarak devam eden 'Devlet Şiddeti” nin normalleştirmesi algısına karşı tepki olarak kaleme alınmıştır. Devlet ve Kimlik Türk Devletinin karakteristik özelliği egemen sınıf (burjuva) kimliğinin...
Soma’da Taşeron Devlet ve Özel Şirket
13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da 301 isçinin yaşamını kaybetmesine ve onlarca isçinin yaralanmasına sebep olan işçi katliamı vuku buldu. Bu olay gerek ulusal medyada gerekse de uluslararası medyada büyük bir yankı uyandırdı. Ancak dikkat...
Seçimle Gelen Faşizm
'Sen gerçekler konuşulduğu zaman dinlemiyorsun; sen yalnızca gürültüyü dinliyorsun. Ve sonra 'yaşasın' diye bağırıyorsun' (Wilhelm Reich).   ***   Tarihte faşist, totaliter rejimlerin yarattıkları tahribatlar...
Kadın Devrimi
Günümüze değin genel anlamda kadın politikaları tartışılmış, kadınlara siyasal, sosyal alanda kota uygulamaları ya da biraz daha geçmişse gidersek kadınlara eğitim kurumlarının ve istihdam alanlarının açılması, cinsiyet rollerinin...
Ne Yapmalı?
'İlerde belki bu günlere dönüp baktığımızda, ‘biz aslında faşizmi çok sevmiştik!' diyeceğiz, yepyeni boyalarla kapatırken bir kuklanın derin yara izlerini (Aslı Erdoğan 2016).' 'Yeryüzünün lanetlileri' Kürtler...
Toplumsal Cehalet ve Yitik Bir Toplumsal Hafıza
Toplumsal çelişki artık iki keskin kutup arasında vuku bulmakta hem de bütün alanlarda: Bir yanda devrim-değişim istemiyle bir araya gelen farklı kuşaklar ve kimliklerin renkli kutbuna karşı diğer yanda farklılıklara karşı nefret, şiddet,...
Kadın Mücadelesi ve Handikapları
Giderek tahtına oturan bir tiran rejimi ve militarizmle karşı karşıyayız.  Bundan en çok mağdur olan kesim ise Kürtler ve göçmenler; inanç bakımından Sunni-islam kimliğinin dışında kalan gruplar; sınıfsal açıdan işçiler, köylüler,...
Binlerce Mülteci Bir Diktatöre Yeğdir
Göç bir kez vuku bulduysa geri dönüşü imkansızdır. Artık real göçe kurgusal olanda eklenir. Göç hayaller içerisinde aynı anda hayal ile gerçeklik arası devam eder. Göç şehirlerarası, ülkeler arası iken sonrasında ölüm ile yaşam...
Ütopya Mı, Hayalet Mi?
Kimilerince komünizm bir toplumsal düzen olarak ütopya; kimileri için ise uğruna mücadele edilen ve hayal değil gerçekleşme zeminini toplumsal çelişkilerden alan bir dünya görüşü; kimileri için ise bir 'hayalet”.   Günümüzde...
Size Benzemekten Korkuyorum Bayım / Bayan*
Size benzemekten korkuyorum bayım ve bayan. Bunun birçok nedeni var. Sizleri kırmamak için bu yazımı otosansüre de uğratıyorum. Siz ve ben kimiz, bu soruyu cevaplamak lazım. Otosansür gereği bahsi gecen siz zamirinin hayali kahraman olduğunu...
Umudunu Yitirme
'Saraylar saltanatlar çöker, kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler.” (Adnan Yücel) *** Biliyorum gözlerinde...
Dün Düşman Bugün Dost Ya Da Dün Dost Bugün Düşman
Türkiye'de gündem ışık hızıyla belirleniyor sanki. Her şey o kadar hızlı cereyan ediyor ki, bir olayı kavrayıp onun muhasebesinin yapamadan başka durumlar vuku buluyor. Bu da zihin bulanıklığına neden oluyor. Kitle iletişim araçlarının...
Kadınların Öyküsü
Alexsandra Kollantai'ın bir sözü var; 'Birçok hayat yaşadım'. Bu sözün derinliğini anlamamı, sürgünde tanıştığım devrimci kadınlara borçluyum. Onların yaşamlarına kulak verin ne çok hayatların içinde paralel dolaştıklarını...
Adımda Devletin Gölgesi
Giderek artan bir yabancılaşmanın içerilesindeyiz. Aslında nitel olarak süregelen aynı yabancılaşma artan farkındalık ile paralel olarak hissettirdiği ölçütü de artırmakta. Aynı olguya yıllar sonra farklı bir olgunlukla bakıp hissetmek...
Kentlerin Anatomisi
'Bu kent öldürüldü diyorlar/ Kurşuna dizildi bir gece yarısı/ Hayaletler geziniyormuş şimdi/ Sokak aralarında ve caddelerde/ (…) / Bu kent öldürüldü diyorlar/ Bahar gelmez artık buraya/ Bir kent nasıl öldürülür göz göre göre/...
Uykusuzluğun Düşleri
Şimdi zamanı geldi içimdeki sözcükleri dışarı çıkarmanın Şimdi zamanı geldi kanayan bu sözcüklerin ağırlığından kurtulmanın. *** Gecenin bir vakti evrende uykusuzluğu tadıyorum. Uykunun bir ihtiyaç ve yaşamımızın bir parçası...
Otoriter Devlet ve Sokak Savaşı
'Gittiğin her yerde bu işkenceden söz et. Bu cehennemde yasayan kardeşinden öteki kardeşine ilet!” Pablo Neruda *** Sokak protestoları, dünden bugüne insanlığın kullandığı en eski eylem biçimidir. Sokaklar; sosyal hareketlerin, politik...
Korsan Yasalarında Kadın
Denizcilikle uğraşanların gemide kadının varlığının uğursuzluk getireceğine inandıkları söylenir. Bu mit korsanları konu edinen filmlerin vazgeçilmez malzemesidir. Bu inanışın nerden geldiğini bilemiyoruz, belki totem inançlarına dayanıyor;...
“Mülteci Krizi” Değil Ulus Devlet Krizi
Bir mülteci görürseniz, ona hikayesini sorun, büyük ihtimalle anlatır, belki de tabuları, önyargıları kıracak olan hikayelerdir. Ben birçok mülteciye "bavullarınızda ne getirdiniz" diye sorduğumda karşılaştığım bir bavul hatıra ve bir...
Sıfır Prestij
Türkiye'deki 16 Nisan'da yapılacak olan referandum sadece ulusal bir mesele değil aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinin gündemi durumunda. Bu süreçte referanduma hayır diyen bireyler ve partiler iktidar tarafından terörist ilan...
Politikleşmiş Bir Yargı
Aydınlanma çağından günümüze demokrasinin temel prensibi olarak görülen kuvvetler ayrılığı, devlet aygıtının gücü tek elde toplamasını önlemek için yasama, yürütme ve yargı organlarının hiyerarşik bir ilişki olmadan bağımsız...
Modern Kapitalizm Ve İnsan Profili
Modern kapitalizmin rasyonel anlayışı sadece iktisadi alandaki hâkimiyetini aşmış aynı zamanda sosyal yaşamımızın bir parçasına dönüşmüş durumunda. Bu durumun olumsuz etkisi en çok da insan ilişkilerinde görülmektedir. Bireyler, iletişim...
“Ey Kutsal Güneş Işınları Üzerimizden Eksik Etme”
Dersim'in hem etnik kimliğine hem de inanç kimliğine dair farklı ve birbirlerine zıt kuramlar mevcut. Etnik kimliğe dair tartışmalar Zaza ya da Kürt olmaları arasındaki iki anlayışta ele alınırken; inanç olarak da İslam temelinde ya...
Bu Devlet Ve Bu İktidarla Asla
Dersim'i kazanmak için can atan AKP-Cemaat ikilisinin geçmişteki planları yani FETÖ okulları üzerinden Dersimli öğrencileri çekme çabaları; yoksulluk üzerinden kömür yardımları, beyaz eşyalar ile halkı satın alma çabaları boşa...
Antik Çağ
Bir yanda savaş bir yanda bir yanda insan. Bugün bıraktım politik temaları bir köseye. Kendi içimde biten bir savaşın yani barışın deklerasyonunu yapacağım. Makalenin başlığı olan 'Antik Çağ” form ve içerik bağlamında uyumsuz...
‘Öfkelenin ve Harekete Geçin’
İsyan, öfkelenmekle ile ortaya çıkar diyor Stéphane Hessel. Çünkü öfkelenen insan aktif olur ve öfkelendiği durumu değiştirmek için harekete geçer. Hessel, Nazilere ve Fransa'da Vichy rejimine karşı verdikleri mücadeleye değinerek,...
Bir Volta Kaç Adımdır?
Hapishane ve tutsaklar bağlamında sıkça duyduğumuz bir kavramdır volta atmak. Öyle sıradan bir yürüyüş falan değildir, rüzgar gibi esmek demektir. Ne kadar deneyimli ise mahpus, voltada o kadar hızlı ve özgün olur. Elbette, belli genel kuralları...