Yazarın Makaleleri
Zerdüşt BDP, AKP’yi dinden çıkardı
AKP'nin BDP'nin mecliste başörtüsü yasağını da kaldırma girişimi karşısındaki tutumu, sadece Gayri-Müslimlerin, Kürtlerin ve Alevilerin sorunlarında değil, kendi tabanlarının başörtüsü sorununda da ahlaksız davranabileceğini...
KCK + Açılım= Kapitalist Kürt Coğrafyası
Radikal gazetesindeki köşesinde Cengiz Çandar 2 Kasım 2011 günü kendi bilgi kaynaklarına dayanarak KCK operasyonlarının Başbakan Erdoğan'ın kucağına itildiği yada Erdoğan'ın ikna edildiği (daha açık ifadeyle kandırıldığı)...
Kriz Avrupa’yı nereye götürür? -1
Başlıktaki soruyu cevaplamak için ilk yazıda krizi, sonraki yazıda da Avrupa'yı anlamaya çalışacağız. Dizinin sonunda söyleyeceğimizi en baştan söyleyelim: Bugünlerde kimilerinin iddia ettiği gibi, bu krizden bir 3. Dünya Savaşı çıkmayacak…...
Kriz Avrupa’yı nereye götürür? –2
Önceki yazıda borcun fonksiyonunu ve AB ülkelerinin karşılıklı borç durumunu kabaca sergilemeye çalışmıştık. Geçen yazıdaki tabloda özel dış borcun, GSYİH'ye katkısı rakamlarını gösteren kısım sitemizin sayfasına sığmadığından...
İslam-kapitalizm uzlaşısının ekonomi politik temelleri
Dünya inanılmaz kavurucu ve sarsıcı bir zaman diliminden geçiyor şimdilerde. Kuzeyden güneye, doğudan batıya her yanda isyan ve çöküşler… Tunus, Fas, Mısır, Libya, Suriye, Batı'da grev dalgaları ve 99% hareketi… Böylece 2008 krizinin...
Türkiye’nin AB derdi: Zihniyet mi, kültür mü?
Türkiye'nin üyeliğinin 50 yılı aşan uzun bir sürede gerçekleşmemesinin sebebine dair Türkiye tarafındaki genel kamusal hissiyat, İslam-Batı gerilimini küresel politika süreçlerinin merkezine koyan 11 Eylül saldırılarının ardından...
Kurumlar ve iktisadi değişim
Son dönem iktisadı kalkınma literatürünün temel vurgularından birisi, kurumların rolü üzerinde yoğunlaşıyor. Neden bazı ülkelerin kalkınmış, diğerlerinin kalkınmamış olduğu sorusuna verdikleri cevap, farklılığın temel olarak ülkelerin...
ODTÜ olaylarının ortaya serdiği: Kalkınmacı diktatörlük işlemiyor!
Kapatma davası sonrasında AKP'nin tabanı dışından oy almasına vesile olan demokratikleşme-sivilleşme sürecinin tam tersine dönmesine rağmen 2011 seçimlerinde oylarını arttırmasının temel sebebi, TC yurttaşına özgüven sağlayan Batı'dan...
Artık PKK dışarıdan saldırmayacak, KCK içerden ses verecek
4 Kasım 2011 tarihinde 'KCK + Açılım= Kapitalist Kürt Coğrafyası” başlıklı yazıyı şöyle bitirmişiz: 'Açılım', Kürtlerin kapitalizme entegrasyonun gerektirdiği içerik ve sınırda tanınması, tanımlanması sürecini...
Müzakerelerin lider sorunu üzerine
PKK ve TC devleti arasında süregelen müzakerelerin geçen zamana ve vaktinde çizilen hedeflere nazaran geldiği noktanın doyurucu olmadığı genel kabul gören bir durum. Bunu sadece AKP'nin barış sürecini üzerine planladığı İran-ABD savaşı...
Liberal müslümanlık ve birey-kul gerilimi üzerine
28 Şubat sürecinin pozitif yan etkilerinden birinin dindarların devletin sert yüzüyle karşılaşıp, mücadelelerini hak ve özgürlükler zeminine kaydırmaları olduğu iddia edile geldi. Gerçekte dindarlar ilk defa devletin o yüzüyle karşılaşmıyorlardı...
Yolsuzluk ekonomisi
Bazı orthodox Marksistler yolsuzluk operasyonları 17 Aralık günü ilk başladığında "Bu, kapitalizmin sorunudur. Kapitalizm alt edilmeden, yolsuzlukların üstesinden gelinemez' gibi, çözümleri erteleyen, kibirli bir tutum takındılar. Kibirli...
Soma: Bedel, sermaye, devlet!
Soma'da 13 Mayıs günü yaşanan katliamın, maliyetleri kısmak amacıyla şirket yönetimince gözardı edilen önlemlerden ötürü yaşandığı aşikar. Her ne kadar AKP hükümeti şimdi tek suçlu olarak Soma A.Ş'yi göstererek kendi sorumluluğunu...
Şiddet, IŞİD ve İslam: Demokrasi seküler alanda mümkün!
İslam dünyası aslında tarihi bir fırsatı kaçırmış bulunuyor. IŞİD denen bela, İslam ile şiddet arasında kurulan ilişkiden kurtulmak açısından bir fırsat sunuyordu: Fukaha (fakihler) IŞİD'i İslam-dışı ilan ederken, onların İslam'la...
Kürdistan niye kurulmadı? Ve şimdi kurulabilir mi?
Kendisini „ulus' olarak tanımlayıp, ulus-devleti olmayan az sayıdaki halklardan biri de Kürtler. Ve Kürtler, kendi devletlerinin olmamasını sürekli olarak Ortadoğu'yu şekillendiren 1. Dünya Savaşı galibi emperyal devletlere, özellikle...
Entegrasyon, Toplumsal İşbölümü ve İslam
Avrupa'nın halihazırda uğraştığı en zorlayıcı sosyo-politik konulardan biri göç ve entegrasyon. O nedenle üniversitelerin sosyal bilim programlarının en fazla bütçe ve kadro ayırdığı konuların başında yine göç ve entegrasyonu...
IMF De HDP'den Yana
Hadi, tıpkı 2007'de kaybetmekte olan Kemalistler gibi patolojik bir duruma düşmüş olan AKP'lilere malzeme verelim… Zaten The Economist, The New York Times HDP'yi destekliyor diye dertleniyorlar. Ne bu yazıya konu olan meseleyi, ne...
Yunanistan Krizi 1- Sebep: Düşük Sanayi, Yüksek KDV Geliri!
Klasik finans teorisinde ve derslerinde devlet borçlanma kağıtlarına (bono ve tahvil), devletlerin batma riski sıfır olduğundan, risk düzeylerinin sıfır oldukları varsayımıyla yaklaşıldı hep. Ancak Yunanistan kriziyle bu varsayım, yeniden...
Yunanistan Krizi 2- Çözüm: Kamusal Yatırımlar
Öncelikle bu son yaşadığımız krizler silsilesinin, borç-güdümlü tüketime ve deregülasyona dayalı cari modelden türediğini teslim etmek gerekiyor. 1980'lerle beraber şirket evlilikleri ve devreye sokulan özelleştirmelerle artan piyasa...
Barış Bu Sefer Daha Güçlü ve Köklü Gelecek
2009'da başlayan 'Açılım Süreci' ilk başladığında konuya dair devletin akıl yürütmesiyle ilgili bir yazıda şunları yazmışız: 'Tam anlamıyla demokratik bir çözüm, belli bir ölçüde iktidar kaybını ifade ederken;...
'Esnaf toplumu‘ Türkiye’ye Dair 1: İç Savaş İhtimali Bertaraf Edildi Mi?
Zete.com'daki yazısında Prof. Dr. Aylin Seçkin, iç savaş yaşanan ülkelerle karşılaştırarak, Türkiye'de son yıllarda yaşanan orta-sınıflaşmanın bir iç savaş ihtimalini bertaraf ettiğini iddia etmekte. Bu yazıda ise bu orta-sınıflaşma...
Rusya-ABD-İran üçgeninde Kürtler
Eşitsizliğin bedeli muktedirler için ne zaman işler? Rusya - ABD - İran üçgeninde Kürtler Aslında verili koşullar altında ve verili kısa ömrümüz içinde yapabileceğimiz; dengeli bir iktisadi büyümeye ve adil bölüşüme dayalı bir sosyal...
Pasif, İrrasyonel, Nihilist Bireyler Toplumu
Sosyal bilimlerin en çetrefilli sorunşallarından biri „özne-yapı gerilimi' olarak adlandırılan özne ile içinde bulunduğu yapının/ koşulların arasındaki etkileşimin ne yönde ve ne ölçüde olduğu konusudur. Özellikle Marksistler...
Çıkar-Değer Açmazını Aşacak Bir Sol‘a Doğru
Trump, Afd, Brexit, Le Pen, AKP: Çıkar-değer açmazını aşacak bir Sol‘a doğru 2008'de Obama'nın seçilmesinin, ABD'nin ırkçı geçmişiyle hesaplaşıp ırkçılığa ağır bir darbe indirdiğini sanmıştım. O çerçevede önemli...
Krizin Asıl Sebebi Eşitsizlik Mi, Yöneticilerin Aşırı Özgüveni mi?
Bu yazı, Türkiye'de, benim de dahil olduğum Sol-iktisatçıların gelmekte olduğunu söyleyegeldiği krize karşı çözüm önerilerini kapsamıyor. Olası önerilerimi Demirtaş cezaevinden çıktığı zaman ona düzgün bir rapor olarak gönderirim....
Yükselen Irkçılık: Küreselleşme Değil, Zayıf Kamu Ekonomisi
Bu yazı, bu yazıyı yazma konusunda beni teşvik eden sosyal demokrat Meltem Özdemir'e ithaf edilmiştir. *** Önceki iki yazıda (bir ve iki) sosyo-psikolojik açıdan anlamaya çalıştığım sağ-popülist ırkçılığın ve otoriter eğilimlerin...
Kentli Köylüler Depresyona Girer
Gelecekte ne hissedeceğimiz, gelecek tasarımlarımızı belirleyen bir sorunsal değildir. Duygu şimdiki an ile ilgilidir, şimdi'ye dairdir. Akıl ise gelecekteki çıkarları, fayda-zarar tahlillerini hesaplar. Dolayısıyla akıl, geleceğe yöneliktir....
Erdoğan’ın Enflasyon-Faiz İlişkisi Polemiğine Dair
Söyledikleri yanlış, çarpıtma da olsa kimse itiraz etmeye cesaret edemediği için hemen her konuda fikir beyan eden, çoğu kez de alanında yetkin olmayan yetersiz danışmanları tarafından manipüle edilen TC devleti Cumhurbaşkanı AKP'li...