Ajanslar içtima düzeni aldı!

Başbakan’ın medyayı yönlendirme ve hizaya sokma hamlesi sonuç vermeye devam ediyor...

Ajanslar içtima düzeni aldı!

Türkiye'de faaliyet gösteren haber ajansları, “terör, şiddet ve afet durumlarında yayımlanacak haberler” konusunda ortak yayın ilkeleri belirledi.

Cihan Haber Ajansı (Cihan), Anadolu Ajansı (AA), Ajans Haber Türk (AHT),Ankara Haber Ajansı (ANKA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA), “olası terör, şiddet ve afet halinde haberlerin yayımlanması” konusunda ortak yayın ilkeleri benimsedi.

Basının devlet ve hükümetin yayın organı haline getirilmesine ve toplumun manipüle edilmesine yönelik bu gelişmeler bağımsız yayıncılığın önemini bir kez daha ortaya çıkardı.

Ajansların ortaklaşa belirlediği ve bir deklarasyon olarak kamuoyu ile paylaşmayı uygun gördüğü sözde ‘yayın ilkeleri’ şöyle:

''Haber Ajansı;

- Terör, şiddet ve afet durumlarında kamuoyunun bilgi edinme hakkının gerektirdiği haberciliği yaparken, evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alır, bu konuda sorumlu yayıncılık örneği gösterir.

- Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya halkı sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa yöneltecek yayın yapmayı reddeder.

- İnsanlar arasında nefret duyguları oluşturacak; korkuya, kaosa, düşmanlığa, paniğe ve yılgınlığa neden olacak her türlü yayın ve yaklaşımlardan uzak durur.

- Yayınlarının şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik ve üslupta olmamasına dikkat eder.

-Terör ve şiddet olaylarında haberlerini abartısız, objektif verilere dayanarak ve mümkün olduğunca yetkili bir kaynağa dayandırarak yayınlar. Yetkili mercilerin yayın yasağına uyar.

- Terör saldırısı sonrasında hayatını kaybedenlerin isimlerini aileleri öğrenmeden yayınlamaz.

- İnsan hayatının kutsiyetini vazgeçilmez kabul ettiğinden, terör, şiddet ve afet olaylarında mağdurları ve yakınlarını rencide edecek yayın yapmaz.

- Suç ve terör örgütlerinin doğrudan veya dolaylı propagandası niteliği taşıyan yayın yapmaz.

- Terör örgütlerinin dilini, jargonunu, tanımlarını, imajlarını ve imalarını terörün propagandasına yardımcı olacak şekilde kullanmaz.

- Her hangi bir doğal afet, şiddet veya terör olayı yaşanması halinde, toplumsal fayda ve dayanışmayı dikkate alarak abonelerine ulaştırır, sansasyonel içerik ve görüntülere yer vermez.''

YORUM EKLE