Meclis Araştırma Komisyonu, kadın ve çocuk haklarını sıfırladı

479 sayfalık rapor kadın ve çocukların aleyhine sonuçlar yaratacak biçimde

Meclis Araştırma Komisyonu, kadın ve çocuk haklarını sıfırladı

Meclis Araştırma Komisyonu,“Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi İçin”  kadınların ve çocukların sahip olduğu az sayıdaki hakkı da ortadan kaldırmayı öneriyor.

Evrensel’in haberine göre, 479 sayfalık rapor, kadınların ve çocukların haklarını koruyan az sayıdaki kanunu da kadınların ve çocukların aleyhine sonuçlar yaratacak biçimde değiştirmeyi öneriyor.

Eşitiz Kadın Grubu’nun açıklamasına göre Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve 6284 sayılı Şiddet Önleme Kanunu’nda yapılması istenen değişikliklerin bazıları şunlar:

Rapor, çocukların cinsel istismarının “rızaya” dayalı olabileceğini ama yine de suç olarak kalması gerektiğini söyledikten sonra çocuk istismarcısının cinsel saldırıda bulunduğu çocukla 5 yıl boyunca “sorunsuz” ve “başarılı” bir evlilik sürdürmesi halinde denetimli serbestlikten yararlanmasını öneriyor.

Eğer istismarı gerçekleştiren de 15 yaşın altında olursa istismar suç olmaktan çıkarılıyor. Bu, ailelerin 15 yaş altı çocuklarını (şimdilik resmi nikahla olmasa bile) fiilen “evlendirmelerinin” yolunu açıyor.

Rapor cinsel saldırı, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarında hadım uygulanmasını öneriyor. Öneriye göre zaten var olan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’daki “mahpusun tıbbi tedaviye tabi tutulması ve tedavi amaçlı programlara katılması” maddesi için bir yönetmelik çıkarılarak uygulamaya geçirilecek.

ŞİDDET GÖREN KADIN UZLAŞTIRILACAK

6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın “erkekleri mağdur ettiği” savunusunu uzun süredir yapan hükümet, bu raporda, yasada kesin olarak yasak olmasına rağmen, boşanma davalarında ve şiddet durumunda uzlaşma ve arabuluculuk yöntemi kullanılmasını öneriyor.

6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nda “gecikmesinde sakınca bulunan haller”de kolluk güçlerinin koruma tedbiri alabileceği yazıyor. Rapor ise “gecikmesinde sakınca bulunan hal” tanımını daraltıyor.

“En azından mesai saatleri içinde mülki amir ve hakimin görevli olması, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde kolluk amirinin görevli olması” önkoşulu getiriliyor. Yani, karakolların kapıları mesai saatleri içerisinde şiddete maruz kalan kadınlara kapatılıyor.

TEDBİR SÜRESİ KUŞA ÇEVRİLİYOR

Rapor, şiddet durumunda kadına verilecek tedbir sürelerinin “kadınlar tarafından kötü kullanıldığı” ve “erkeklerin mağdur edildiği” iddiasına dayanarak, en fazla 15 gün olarak kısaltılmasını öneriyor. Üstelik, bu karar, kadının “belge ve delil sunması” koşuluna bağlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2016, 13:11
YORUM EKLE