Yargıtay içtihadı Tahir Canan'a uygulanmıyor

'Şartla tahliyenin geri alınması kararları yok hükmünde sayılacaktır' deniyor…

Yargıtay içtihadı Tahir Canan'a uygulanmıyor

32 yıldır cezaevinde olan Tahir Canan Yargıtay’ın içtihat kararına rağmen hala tahliye edilmiyor. 

12 Eylül döneminde 36 yıl hapse mahkûm olan Tahir Canan 1991 yılındaki şartla salıverme yasasından cezaevinden çıkar.

1993 yılında başka bir olaydan tekrar tutuklanır ve 12,5 yıl örgüt üyeliği cezası alır.

Son aldığı ceza nedeniyle infazı yanar ve önceden şartlı tahliye olduğu ceza da yenisine eklenerek tekrar 36 yıl hapse mahkum edilir.

Tahir Canan her iki olayla ilgisinin olmadığını savunmasına, olayı başka bir örgüt üstlenmesine rağmen durum değişmemiştir.

Uzun hukuksal mücadeleler sonucunda 1993 yılında aldığı ve infazının yanmasına neden olan son cezası tüm sonuçları ile ortadan kaldırılıp, adli sicil kaydından da çıkarılmasına rağmen halen cezaevinde yatırılmaya devam etmekte.

1993 yılında aldığı ceza tüm sonuçları ile ortadan kaldırıldıysa nasıl önceki aldığı cezanın infazını yakabilmiştir?

Tahir Canan infaz yasasında yaşanan bu çarpıklık nedeniyle halen Bandırma M Tipi Cezaevinde yatmakta.

Uzun zamandır ailesi ve dostları Tahir Canan’a Özgürlük Mücadelesi yürütüyor. Bu süreçte Tahir Canan da yaşadığı hukuksuzluklar ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşıyor.

Yakın zamanda eline geçen İnfaz Hukukundaki çifte standart uygulamasına dair belgeyi ileterek durumunu şöyle değerlendirdi:

“ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINMASI YOK HÜKMÜNDE”

Yargıtay 1. Ceza dairesi içtihat metnine göre;

“08.10.1991 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar ile ilgili mahkûmiyete ilişkin cezaların tutuklu ve hükümlülerinin 3713 saylı özel yasadan yararlandırılmaları gerekir.

Yasa koyucu 3713 sayılı yasa geçici maddelerinde öngörülen sürelerin hükümlü veya tutuklulukta geçirilmesi halinde başkaca bir koşul aranmaksızın ilgilinin salıverilmesini amaçlamıştır. Sözü edilen yasada T.C. Kanununun 17. Maddesine yollamada bulunulmadığı gibi şartla tahliye kararı geri alınanların geçici 1/c maddesinden yararlanamayacağına ilişkin bir hüküm de getirilmemiştir. Bu nedenle 3713 sayılı yasanın uygulanması için iyi hallilik koşulu gibi şartla tahliyenin geri alınması koşulu da aranmamıştır.

08.04.1991 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili şartla tahliyenin geri alınmasına dair uygulanan şartla tahliyenin geri alınması kararları yok hükmünde sayılacaktır.“


“NEDEN CEZAEVİNDEYİM?”

Kararlar çok açık bir şekilde içtihat konusu olmuş ve net bir ifade ile hayat bulmuştur. 1991 tarihinden önce işlenen suçlar ile ilgili şartla tahliyelerin geri alınması kararının yok hükmünde sayılması…

Bu içtihat kararına konu olan kişi veya bu kararlardan şu ana kadar yararlananların kim olduğu çok önemli olmamakla birlikte içtihat kararlarına bakıldığında görülebilir.

Bu içtihat kararı ve şartla tahliyenin geri alınması hususunda düzenlemeye dair oluşan içtihat bu kadar açıkken ve bunlara ilave olarak Tahir Canan’ın infazının yanmasına neden olan suç da tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmış ve adli sicilinden çıkartılmış olmasına rağmen Tahir Canan ve onlarca politik tutuklu halen neden cezaevinde? (Deniz Güneş / Demokrat Haber)

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2013, 00:50
YORUM EKLE