Vicdani ret AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

AYM Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu Genel Kurul’a sevk etti

Vicdani ret AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

Din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği suçlamasıyla, kendisine verilen idari para cezasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan vicdani retçinin davası Genel Kurul’a sevk edildi.

Dava, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından bakılacak ilk vicdani ret davası olma özelliği taşıyor.

Gözde Kazaz’ın Agos’taki haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, vicdani retçinin bireysel başvurusunu, niteliği itibarıyla konunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmasını gerekli görerek Genel Kurul’a sevk etti.

Dini inancı gereği vicdani retçi olduğunu belirterek askerlik hizmeti yerine alternatif sivil hizmet talep eden yurttaş hakkında idari para cezası verildi.

Bunun üzerine vicdani retçi, din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen AYM Birinci Bölümü, bireysel başvuruyu Genel Kurul’a sevk etti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, söz konusu başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde karara bağlayacak.

EMSAL OLABİLİR

Agos’a konuşan hukukçulara göre, Genel Kurul’a sevk edilen ilk vicdani ret davasından ihlal kararı çıkması durumunda, karar emsal olabilir. Bu da kararın içeriğine ve niteliğine bağlı. AYM’nin sadece dini gerekçelere dayanarak vereceği bir karar tüm vicdani retçi davaları için bağlayıcı olmayabilir; öte yandan AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına yer verip ‘iç hukukta din ve vicdan özgürlüğü vicdani reddi kapsar’ derse, verilecek karar tüm vicdani retçilerin kararında emsal teşkil edebilir.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2016, 13:49
YORUM EKLE