MİT kayıt dışı silah taşıyabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

MİT kayıt dışı silah taşıyabilecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün taşınır mallarının kayıt altına alınması, yönetimine ve iç denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelikte düzenlemeye gidildi.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, taşınır Mal Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle MİT Müsteşarı’na, satın alınan “silah” gibi bazı taşınır malların “kayda alınmaması” yetkisi verildi.

Ayrıca bu tip malların teşkilatta giriş-çıkışları yapılırken “işlem belgesi düzenlenmeyeceği” hükmü de getirildi.

Değişiklikle Milli İstihbarat Teşkilatı’na “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yer alan görevlerin ifası amacıyla” satın alınan “taşınır mallar”ı “kayda almama” ve bunların giriş-çıkışlarında “işlem belgesi düzenlememe” yetkisi verildi.

Yönetmelikte taşınır mallar arasında “silah”ların sayılması, MİT’in satın alma yoluyla elde ettiği her türlü silahı kayıtndışı kullanmasının ve bir yerden bir yere nakletmesinin önünü açtı.

Yapılan değişiklikle, “taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek” konular arasında, şu bent eklendi:

“g) (Ek: 5/4/2016-2016/8769) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yer alan görevlerin ifası amacıyla, satın alma yoluyla temin edilen ve üst yönetici tarafından kayda alınmaması uygun görülen taşınır mallar.”

BELGESİZ SİLAH ÇIKIŞI

Yönetmelikte “taşınır mallar” tanımı yapılırken bunlar arasında “silah ve taşıt”ların da sayılması değişikliğin rengini değiştirdi. Yani bu değişiklikle, üst yönetici konumundaki MİT Müsteşarı, satın alınan silah ve araç gibi “taşınır mallar”ın “kayda alınmamasına” karar verebilecek.

İkinci olarak da teşkilatta kayıt dışı tutulan bu taşınır malların “girişleri ile çıkış ve depolar arasında devir işlemlerinde”, “taşınır mal işlem belgesi” düzenlenmeyecek.

Bu yönetmelik, satın alınan bir silahın, teşkilatın kayıtlarına girmeden kullanılabilmesinin önünü açarken, teşkilattan da hiçbir belge düzenlenmeden çıkışı yapılacak. Böyle önemli bir yetkinin, yasayla değil, yönetmelikle düzenlenmiş olması ise soru işareti yarattı.

Oysa, yönetmelikte “işlem belgesi düzenlenmeden” kullanılacak taşınır mallar sayılırken, çok istisnai ve basit konular seçilmiş: Elektrik, su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi, çim tohumu, fidan, fide, çiçek, tıbbi sarf malzemeleri, yedek parça, yağ, antifriz, hidrolik, akaryakıt, likit gaz (LPG), yağlar, mutfak tipi ve sanayi tipi tüpler, yangın söndürme tüpleri, toner, yazıcı kartuşları, dergi ve gazete gibi süreli yayınlar, makam için alınan yiyecek ve içecekler...

Yönetmeliğin 5. fıkrasında taşınır mal işlem belgesinin en az üç nüsha düzenleneceği belirtiliyor. Fıkrada, “Taşınır malların tüm giriş ve çıkış kayıtları için kullanılan defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır” deniliyor. Ancak MİT’e verilen son yetki, taşınır malların kayıtlarının defter ve bilgisayar ortamında tutulma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2016, 09:24
YORUM EKLE