Cegerxwin yasak!

Cegerxwin Kültür Merkezi ve 19 park ismine mahkemeden yasak geldi…

Cegerxwin yasak!

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi tarafından 4 yıl önce yapılan ve tiyatro, müzik, şan, bilgisayar gibi alanlarda binlerce kişiye eğitim-öğretim hizmeti sunan Cegerxwin Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ismi yasaklandı.

 

Kayapınar Kaymakamlığı'nın Belediye Meclisi'nin aldığı kararı iptal için İdare Mahkemesi'ne açtığı davada, mahkeme "Cegerxwin" isminin Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmadığını ve yabancı dil kurallarına göre teşkil edildiğini belirterek ismin yasaklanmasına hükmetti. Mahkeme aynı şekilde 19 parka verilen ve çoğu Kürtçe isimlerin de iptal edilmesini kararlaştırdı. Yasaklara karşı Belediye Meclisi, Danıştay'a başvurdu.

 

4 yıl önce kurulan ve bünyesinde verdiği tiyatro, keman, gitar, şan, müzik, bilgisayar gibi onlarca dalda binlerce kişiye eğitim-öğretim hizmeti sunan Kayapınar Gençlik ve Kültür Merkezi'nin ismi Belediye Meclisi kararı ile 4 Şubat 2009 tarihinde "Cegerxwin Gençlik ve Kültür Merkezi" olarak değiştirildi.

 

İsmin onayı için karar ilçede en üst düzeyde mülki amir olan Kaymakamlığa gönderildi. Kaymakamlık bu ismi uygun görmeyerek Belediye Meclis kararını iade etti. Belediye Meclisi 11 Eylül 2009 tarihinde de aldığı oybirliği kararı ile "Cegerxwin" ismini yeniden onaylayarak Kaymakamlığa gönderdi.

 

Belediye Meclisi'nin ikinci kararı ardından Kaymakamlık, yürütmenin durdurulması için 1.İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren adres ve numaralamaya ilişkin yönetmeliğin ad veya numara verilmesinde uyulması gereken esaslar başlıklı 24. maddesinde yer alan " ...Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları, Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınır" ifadelerine atıfta bulunarak yürütmeyi durdurdu.

 

Mahkeme ayrıca, Türk Dil Kurumu Başkanlığı'nın 23 Mayıs 2011 tarih ve 2440 sayılı yazısını dikkate alarak 'Cegerxwin' isminin Türkçe olmayan, Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmayan ve yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş bir kelime olduğunu belirterek, bu ismin Gençlik ve Kültür Merkezi'ne verilemeyeceğine hükmetti.

 

Karara şerh koyan üye Yaşar Tunç ise Belediye Meclis kararının mülki idare amirine iletildiğinde mülki idare amirince kararın Belediye Meclisine iade edilmesi şeklinde bir yolun öngörülmediği, mülki idare amirinin hukuka aykırı gördüğü kararlara karşı idari yargıda dava açma yolunu benimsediği belirtilerek şunlara yer verdi: "Bu durumda, davalı idareye sunulan meclis kararı, anılan yönetmeliğe uygun bulunmadığı, başka bir ifadeyle hukuka aykırı bulunduğu gerekçesiyle onaylanmamış ise de hukuka aykırı bulunan meclis kararları karşısında mülki idare amirince idari yargıda dava açma yolunun kullanılması gerekirken bu yolun kullanılmayarak v eyukarıda alıntısı yapılan yasa hükmünde bahsi geçmeşen bir şekilde ilgili kararın geri gönderilmesi şeklinde tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden iptali gerekirken aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum."

 

1.İdare Mahkemesi'nin 'Cegerxwin' ismini yasaklaması ardından, Belediye avukatları konuyu Danıştay'a götürdü.

 

Belediye avukatları ayrıca, yine Kayapınar Kaymakamlığı'nın şikayeti üzerine yine mahkemece yasaklanan Zembilroş Park, 33 Kurşun Parkı, Derwêşê Ewdi Parkı, Nefel Parkı, Daraşin Parkı, Bêzar Parkı, Ciwan Parkı, Sosin Parkı, Jiyanan Azad Parkı, Aşîtî Parkı, Yek Gûlan Parkı, Beybun Parkı, Şilan Parkı, Roşna Parkı, Rojbîn Parkı, Rojda Parkı, Berfîn Parkı ve Roşan Parkı gibi isimler içinde Danıştay'a başvurarak, mahkeme kararına itiraz etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2012, 21:51
YORUM EKLE