‘Başbakan özrün gereğini yapmalı, CHP de özür dilemeli’

Alevilerden Dersim açıklamalarına yönelik değerlendirmeler gelmeye başladı…

‘Başbakan özrün gereğini yapmalı, CHP de özür dilemeli’

Başbakan’ın Dersim açıklamalarının yankıları sürüyor. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu yaptığı açıklamada, “Dersim’de 1936-39 arasında yaşanan insanlık dışı vahşi katliamının gerçek sorumlusu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Başbakan’ın özür dilemesi son derece yerinde olmuştur. Doğru bir yaklaşımdır. Aynı özrün CHP tarafından da yapılması gerekmektedir” dedi.

 

Kenanoğlu, “Özür dilemek, tarihimizle yüzleşmek, ülkemizin, partilerimizin onurunu kırmaz tam tersine ülkemizi ve partilerimizi onurlu ve demokratik bir hale gelmesinde önemli bir adım olur” derken, Başbakan tarafından dilenen bu özür son derece anlamlı olduğunun altını çizdi.

 

“Bu özür özelde Dersim’lileri genelde biz Alevileri memnun etmiştir. Bu özür yapılan vahşeti, katliamı kabul etmek demektir. Devlet olarak böyle bir kabul iradesi ortaya konmuştur” diyen Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Ali Kenanoğlu, şimdi bu vahşetin sonuçlarının ortadan kaldırmaası gerektiğini dile getirdi.

Özürün ancak bu durumda anlamlı ve geçerli olacağını söyleyen Kenanoğlu, “aksi takdirde kuru bir özür, sadece sizin, bu katliamı siyasi rakibinizi köşeye sıkıştırmak için kullandığınız, anlamını çıkartır. Bu da dilediğiniz özrün kabahatinden daha büyük olacağını gösterecektir. Bir katliamı yapmak ne kadar vahşice ise onu sadece siyasi çıkar için kullanmak ta o kadar vahşice olacaktır” dedi.

 

Ali Kenanoğlu önerilerini şöyle dile getirdi:

 

“Bu özrün anlamının yerini bulması ve özrün geçerli olması için Dersim katliamının sonuçları ortadan kaldırılmalı, mağduriyetler giderilmelidir. 1936-1939 arasında Dersime reva görülenler düzeltilmelidir.

 

Bunun için; Dersim için bir “hakikatleri araştırma ve yüzleşme komisyonu” kurulmalıdır. Öncelikle Dersim ismi iade edilmelidir. Genel Kurmay dahil tüm resmi arşivler açılmalıdır. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri bulunmalı ve ailelerine teslim edilmelidir. Dersim’lilerin Ana Dilinin korunması ve öğretilmesinin sağlanmalı, Dersim Halkının inancı olan Alevi İnancı üzerindeki yasaklar kaldırılmalı, Dersimde yürütülen Türk-İslam sentezci asimilasyon politikalarına son verilmeli. Dersimin Alevi Köylerine ve Alevi mahallelerine yapılan camiler cemevine dönüştürülmeli. Dersimi yok etme planlarından olan Barajlar projelerine son verilmeli. Dersim Katliamında sürgün edilenlerin listesi çıkartılmalı, yerleri arşivlerden çıkartılmalı, sürgün edilen ailelere hakları iade edilmeli ve tazminat ödenmeli, Dersim’den ailelerinden koparılıp başka ailelere evlatlık verilen kızların izi sürülmeli ve ailelerin birleşmesi sağlanmalıdır.

 

Bunlar Başbakan’ın özrünü dilediği 1936-39 arasında Dersim’e ve Dersim’lilere yapılan vahşetlerin sonucudur. Bu sonuçlar kaldırılmadan özrün bir kıymeti ve geçerliliği yoktur. CHP’nin de kendi payına düşen için özür dileyip bu taleplerin takipçisi olması gerekmektedir.

 

Biz bunları söylemeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

 

DEMOKRAT HABER

YORUM EKLE