17 Ağustos yıldönümünde hükümete uyarı

İzmit'te biraraya gelen yüzlerce mimar ve mühendis uyardı: Hükümet önlem alsın, rant değil insan merkezli politikalar üretilsin…

17 Ağustos yıldönümünde hükümete uyarı

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ile İnşaat Mühendisleri Odası’nın çağrısıyla biraraya gelen yüzlerce mimar ve mühendis, Marmara depreminin 12. yıldönümünde İzmit’te bir araya geldi. 

Merkez Bankası önünden Demokrasi Parkı’na yürüyen kitle, “Depreme inat, yaşasın hayat”, “Deprem önlemleri için bütçeden pay ayrılsın”, “Önce insan, önce yaşam hakkı” yazılı dövizler taşıdı.

Demokrasi Meydanı’nda söz alan TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, normal bir doğa olayının Türkiye’deki sistem problemlerinden dolayı felakete dönüştüğünü söyledi.

Türkiye’de imar yasalarını, kentleşme yasalarını, yapı denetim yasalarını, insan odaklı hale getirilmemesini eleştiren Soğancı, Türkiye’nin yüzde 95’nin deprem kuşağında olduğunu nüfusun yüzde 98’nin de deprem bölgesinde yaşadığını hatırlattı ve şöyle dedi: “Deprem gerekli mühendislik ve mimarlık düzenlemeleri yapılırsa, yasalar çıkartılırsa, felakete dönüşmez.”

Genç İMO Konsey Üyesi Engin Sakin ise yaptığı konuşmada, mühendislik fakültelerinde depremin bir felaket olmadığını öğrendiklerini belirterek, “Mühendislik bilimini halkın yararına kullanacağız” dedi.

Depremin 12. yılında barınma sorunları çözülmediği gibi yaşadıkları konutlar da ellerinden alınmak istenen Arızlı depremzedeleri adına Recep Uğur konuşma yaptı. Arızlı halkı olarak barınma haklarına sahip çıktıklarını belirten Uğur, Arızlı’nın Kız Öğrenci Yurdu yapılacağı iddiasına karşı çıktı, “Kocaeli’nde kız öğrenci yurduna ihtiyaç varsa dünyanın sayılı ekonomileri arasına giren devletimiz başka bir yerde bu ihtiyacı gideremez mi?” diye sordu.

“Amaç belli, ‘Bürokratlara yar olmadı, depremzedeye de yar olmasın’’ diyen Uğur, kendilerinin bu yolla terbiye edilmek istendiğini belirtti. Hükümetin ‘ileri demokrasi’ söylemini de eleştiren Recep Uğur, “Ortadoğu’nun kanlı diktatörlerine ‘halkın taleplerini ciddiye alın’ diyerek demokrasi dersi veren Başbakan, Arızlı’da dökülen kanlardan, insan hakları ihlalinden haberi yok mu? Depremin 12. yıldönümünde siyasi iradeye sesleniyoruz. Verdiğiniz sözleri tutun. Daha fazla üzerimize gelmeyin. Bizlerin patlayıcıları, bombaları, silahları yok ama dolu dolu benzin bidonları hepimizin evinde bekliyor.” 

 YAPI DENETİM SİSTEMİ KURULMALI 


İMO Genel Başkanı Serdar Harp ise depremin sonuçlarını en aza indirmenin mümkün olduğunu söyleyerek, “Bir doğa olayı olan depremin can ve mal kaybına yol açmamasını sağlamanın yolu, sağlıklı bir yapı denetim sisteminden geçmektedir. Bu nedenle odamız yapı denetim sistemiyle ilgili ısrarcı olmak ve konuyu bıkıp usanmadan kamuoyuna gündemine taşıma kararlılığındadır. Yapı denetim sisteminin eksiklikleri giderilerek işlerliğe kavuşturulması yarınların güvencesi olacaktır” dedi.

“İktidar gücünü elinde tutan AKP, inatla tasfiye ettiği kamu alanının rantını sermayeye, olumsuz sonuçlarının sorumluluğunu da mühendislere sunmaktadır” diyen Harp, meslek örgütleri üzerindeki hükümet baskısının son bulmasını istedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Harp, acilen Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlanmasını istedi. (ANF)

YORUM EKLE