12 Eylül soruşturması el değiştirdi

Savcı Murat Demir, “görevsizlik” kararı verdi…

12 Eylül soruşturması el değiştirdi

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Demir, “12 Eylül Darbesi”yle ilgili soruşturmada, “görevsizlik” kararı vererek, dosyayı terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 179 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı, dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun, Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Harp Akademisi Komutanı Bedrettin Demirel, Genelkurmay 2. Başkanı Ali Haydar Saltık, eski Başbakan Bülent Ulusu ve diğer görevlilerin şüpheli sıfatıyla yer aldığı dosyaya ilişkin incelemesini tamamladı.

Demir, “Darbe yapmak” ve “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmek” suçları kapsamında görülen soruşturmada, “görevsizlik” kararı vererek, dosyayı CMK'nın 250. maddesiyle görevli ve yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderdi.

Görevsizlik kararında, 12 Eylül'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koydukları, bunun bir darbe olup emir komuta zinciri içerisinde işlendiği, darbeyi yapan üst düzey komutanlar ile ilk genel seçimlere kadar oluşturulan TBMM Başkanlık Divanı oluşturuluncaya kadar geçen süre içerisinde yasama, yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ve bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetler ile kurucu meclis görevini ifa eden Danışma Meclisi üyeleri ve bu meclisin her türlü karar ve tasarrufları ile bu kanunları uygulayanların “Anayasayı ihlal” suçunu işledikleri iddiası ile suç duyurularında bulunulduğu anımsatıldı.

Şüpheliler hakkında, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının geçici 15. maddesi uyarınca “belirtilen tasarrufları yapan şahısların hakkında herhangi bir yargı merciine başvurulamayacağı ve uygulayanlar hakkında da aynı hükmün cari olduğu” hükmü belirtildiğinden günümüze kadar herhangi bir yargısal tasarrufta bulunulamadığı belirtilen kararda, ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5982 sayılı Yasa'nın 24. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 15. maddesinin yürürlükten kaldırıldığı ifade edilerek şüpheliler yönünden yargısal tasarrufta bulunulmasına engel bir durumun kalmadığı kaydedildi.

Kararda, şüphelilere isnat edilen “Anayasayı ihlal” suçunun suç tarihi itibari ile 765 sayılı TCK'nın 146. maddesine aykırılık oluşturduğu ve bu suça bakma ve görev yetkisinin ise 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu hükümlerine tabi olduğu, aynı yasanın 23. maddesi hükümlerine göre de “Sıkı yönetimin kaldırılması durumunda Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görev ve yetkilerinin sona ereceği, soruşturma ve dava dosyalarının karar verilmesine gerek olmaksızın durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre bulundukları aşamada soruşturma ve yargılamaya devam edilmek üzere görevli ve yetkili mercilere gönderileceği” hususunun düzenlendiği aktarıldı.

Şüphelilere isnat olunan “Anayasayı ihlal” suçunun daha sonraki süreçte yürürlüğe giren 2845 sayılı yasa ile kurulan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanına girdiği belirtilen kararda, söz konusu nedenlerle “görevsizlik” kararı verilerek, dosyanın CMK'nın 250. maddesiyle görevli ve yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine gönderilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

GAZETEPORT

YORUM EKLE