Üniversitede bildiri dağıtmak da yasaklandı

YÖK, disiplin yönetmeliğinde değişiklik yaptı...

Üniversitede bildiri dağıtmak da yasaklandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, eski yönetmelikte kınama cezasını gerektiren disiplin suçları arasında üniversite içinde “izinsiz afiş ve pankart asmak” faaliyeti yer alıyor. Üniversite içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak da kınama ile cezalandırılacak eylemler arasına alındı.

Eski yönetmelikte “Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak” üniversiteden iki yarıyıl uzaklaştırma cezası gerektiren disiplin suçları arasındaydı. Değişiklikle artık, '' ‘Suç sayılan eylemleri işlemek’ veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak'' iki yarıyıl uzaklaştırmayla sonuçlanabilecek.

YÖK bir başka değişiklikle disiplin soruşturmaları sırasında soruşturmacıların, zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilmesi imkânı da sağladı. (Cumhuriyet)

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2013, 11:03
YORUM EKLE