Yenilenebilir enerji en hızlı gelişen sektör

Ancak, doğalgaz ve nükleer enerji kullanımı da ciddi oranda artış gösterecek…

Yenilenebilir enerji en hızlı gelişen sektör

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından hazırlanan ”Uluslararası Enerji Görünümü-2011” (International Energy Outlook – 2011) başlıklı bir çalışma 2008 ila 2035 yılları arasında küresel enerji talebinin yüzde 53 oranında yükseleceğini öngörüyor. Yenilenebilir enerjilerin en hızlı gelişecek enerji alanı olduğunun vurgulandığı rapora göre doğalgaz ve nükleer enerji kullanımı ise ciddi oranda artış gösterecek.

Enerji talebinde yaşanacak bu yüksek büyüme özellikle Çin ve Hindistan’dan kaynaklanacak. Küresel enerji talebinde 2008 yılında yüzde 21′lik paya sahip olan bu iki ülkenin 2035 yılında ki payları ise yüzde 31 olacak. Çin’in enerji tüketiminin ABD’nin yüzde 68 üzerinde olacağı da yine çalışmadaki bilgiler arasında. 

Çalışmada yenilenebilir enerjilerin ise yıllık yüzde 2.8′lik büyüme oranı ile en hızlı büyüyen enerji alanı olacağı öngörülüyor. Rapora göre, 2035 yılında küresel enerji talebinin yüzde 15′i yenilenebilir enerjilerden sağlanabilecek. 2008 yılında bu oran yüzde 10 düzeyindeydi. Nükleer enerji santrallarından üretilen elektrik ise aynı sürede iki kata yakın artış göstererek 2008 yılındaki yıllık 2.6 trilyon kilovat/satten, 2035 yılında 4.9 trilyon kilovat/saate ulaşacak. Doğalgaz tüketimi ise yine 2035 yılında 2008′teki seviyenin yüzde 52 üzerine çıkacak.

Toplam enerji talebinin özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme oranlarına paralel olarak artacağı öngörülen raporda bu oranların ülkelerin büyüme performanslarına göre değişebileceği ifade ediliyor. Çalışma 2035 yılına kadar enerjilerden talebindeki ortalama büyüme oranının ise 1.6 olacağını öngörüyor.

DOE’nin “Uluslararası Enerji Görünümü-2011″ başlıklı raporuna şu web adresinden ulaşabilirsiniz: http://205.254.135.24/forecasts/ieo/pdf/0484(2011).pdf

iguneltr.wordpress.com

YORUM EKLE