Rus ajanslardan Çerkeslere karşı dezinformasyon atağı

2014 yılının ‘Şığo Ş’ej – Yas ve Hatırlama’ yılı ilan edilmesi girişimini sabote etme çabasına girdiler…

Rus ajanslardan Çerkeslere karşı dezinformasyon atağı

17 Kasım 2011 tarihinde Adıgey Cumhuriyeti Toplumsal organizasyonu Adıge Khase – Çerkes Parlamentosu tarafından Çerkes-Rus savaşlarının bitiminin 150. yılı 2014’ün anılması yönünde bir karar alındı.

 

Söz konusu toplantı katılımcılarından edinilen bilgiye göre bu yılın anılması üzerine katılımcılar arasında herhangi bir fikir ayrılığı ortaya çıkmadı.

 

Anmaların Çerkes Dünyasında da yapılması için, dünya genelinde pek çok Çerkes organizasyonunun da katılımı ile oluşturulmuş Dunayapsew Adıge Khase (Türkiyede bilinen ismi ile DÇB’ne)  bunun önerge olarak iletilerek Çerkes Dünyası genelinde bu yılın anılması kararında da herkes hemfikirdi.

 

Söz konusu toplantıya, Adıgekale Adıge Khasesi'nden katılan Abıde His’in ortaya koyduğu, bu yılın anma şekli ile alakalı hususlar üzerinde ise çeşitli fikir teatilerinde bulunuldu.

 

Abıde His; ‘’Çerkeslerde шъыгъо (yas) uygulamasının hala canlı olduğunu, şığom hether (yasta olanların) bu zaman zarfında evlenmedikleri, düğün yapmadıkları, eğlenceler düzenlemedikleri, şığoya uygun kıyafetlerle dolaştıkları gibi konular üzerine durdu. Ve bir yıl boyunca Şığo dersek dünyadaki tüm Çerkeslere bunlara uymanızı istiyoruz demiş oluruz. Aynı zamanda Devletlerimizin bunu kabul etmeleri halinde de bütün yıl boyunca Şığo yapmalarını önermiş oluruz. Bu  yüzden tüm bir yılın Şığo (yas) yılı ilanı pratikte mümkün olan bir şey değil. Bu yüzden Ş’ejj (hatırlama) yılı olarak anılması ve yıl içerisinde Şığo ile alakalı gereken şekillerde etkinlikler düzenlenmesi daha uygun gözükmektedir, böyle bir formülasyon daha uygundur’ dedi.

 

Bu konu üzerinde farklı görüşler sunuldu ve 2014 yılının ‘Şığo Ş’ej – Yas ve Hatırlama’ yılı ilan edilmesi için DÇB’ ye önerge sunulması kararı alındı. DÇB’ne sunulacak öneri metninin de üzerinde çalışılarak düzenlenmesi bu karar dahilindeydi.

 

Söz konusu toplantı hakkında Krasnodar Eyaleti merkezli yayın yapmakta olan Yuga.ru  ajansı ise olayı kamuoyuna toplumsal organizasyon Adıge Xase – Çerkes Parlementosu'nun bu kararından vazgeçtiği yönünde hiç bir kaynak belirtmeden yaptığı yayın, Rusya genelinde yayın yapan bazı haber ajansları tarafından da yayınlandı.

 

Konu ile ilgili bilgi sahibi olanlar tarafından;  kaynak belirtilmeden Yuga.ru tarafından yapılan ve diğer basın organlarında da yayılan bu yayının kasıtlı olarak yapıldığı şüphelerinin de doğmasına sebep oldu.

 

Türkiyede ki Çerkeslerle alakalı haber yayını yapan sitelerden Ajans Kafkas adlı sitenin aynı haberi Maykopta bir muhabirleri varmış gibi göstererek ve bu  muhabirlerinin  vasıtasıyla  aktarıyorlarmış gibi sunmaları ise dikkat çekti.

 

Bu konu hakkında yanlış bilgilendirme yapan Yuga.ru haber ajansının yayınladığı şekli ile Çerkeslerin yaşadıkları ülkelerin dillerine yaptığı çevirilerle yine Ajans Kafkas bu haberi yaydı.

 

Çerkesleri birinci derecede ilgilendiren böylesi konularda Çerkes cumhuriyetlerinde bir haber ağına sahip olmayan, haberlerin doğruluğunu teyit ettirecek mekanizmaya sahip olmayan kuruluşların yaptıkları yayınların doğruluğu konusunda güvenilirlikleri tartışmalara sebep oldu.

 

Cherkessia.net.

Mıyekuape - Adıgekale

YORUM EKLE