Yeni Bakanlığa ilk yürütmeyi durdurma

Şavşat HES için verilen ÇED Olumlu kararının yürütmesi durduruldu...

Yeni Bakanlığa ilk yürütmeyi durdurma

Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı muhattap olduğu ilk HES davasında kaybetti. Artvin'in Şavşat ilçesinde yapımı planlanan hidroelektrik santrali (HES) için daha önce verilen 'ÇED Olumlu' kararının yürütmesi Rize İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Böylece yeni kurulan bakanlık ilk yürütmeyi durdurma kararıyla karşı karşıya kalırken, mahkemenin davacılardan dava konusu bölgeyle ilgili menfaatlerini gösteren belge istemesi dikkat çekti.

MAHKEME, YENİ KURULAN BAKANLIĞI MUHATTAP GÖSTERDİ

Rize İdare Mahkemesi, Artvin’in Şavşat ilçesinde, Çoruh Havzası'nda 3 M Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kurulması planlanan Şavşat Regülatörleri ve HES projesi için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından bir yıl önce verilen ‘ÇED Olumlu’ kararını yürütmesini durdurdu. Mahkeme, söz konusu davanın Çevre ve Orman Bakanlığı’na karşı açılmasına karşın, bu bakanlığın yerine aynı statüyle oluşturulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı muhatap gösterdi. Böylece, yeni oluşturulan bu bakanlığa karşı HES mücadelesinde ilk ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verilmiş oldu. Proje kapsamında ayrıca taş kırma eleme tesisi ve hazır beton üretim tesisi yer alıyordu.

'TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR DOĞABİLİR'

Yöre köylüleri ile birlikte çevrecilerden oluşan 16 kişilik davacı gurubun yaklaşık 2 ay önce açtığı dava sonrasında Rize İdare Mahkemesi, ‘inşaat faaliyetlerinin devam etmesi, bu durumun çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında telafisi güç ve imkânsız zararların oluşmasını önlemek amacıyla’ yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca kararın verildiği 5 Temmuz tarihinden bir gün önce Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kuruluşuna atıfta bulunarak, davanın bu bakanlığa yöneltildiğini vurgulaması dikkat çekti.

DAVACILARDAN 'MENFAAT BELGESİ' İSTENDİ

Avukatlığını Derelerin Kardeşliği Platformu ve çevrecilerin gönüllü avukatlarından Bulut Aksoy ile Halis Yıldırım’ın üstlendiği davada mahkeme, 5 Temmuz 2011 tarihli ara kararında, davalı idare olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 7 maddelik bilgi ve doküman isterken; davacılardan da uyuşmazlık konusu bölgeyle olan menfaatlerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri istedi. Mahkeme ayrıca davalı idareye ve davacılar vekiline 30 gün süre verilmesinini kararlaştırdı.

'PROJELER HUKUKA AYKIRI'

Davanın Avukatlarından Halis Yıldırım, Şavşat HES projesinin yerleşim yerlerine çok yakın olduğu, ÇED raporunda olumsuzluklarla ilgili gerekli ve yeterli önlem alınmadığının belirtilmiş olmasına karşın yine de ‘olumlu’ kararı verildiğini belirterek; “Her projede olduğu gibi burada da gelişigüzel bir karar alınmış. Gerekli bilimsel çalışmalar yapılmadan, riskler ortaya konulmadan, bölgenin flora, fauna, su ve sucul yaşama ilişkin gerçek çalışmalar yapılmadan, hukuka aykırı bir şekilde ortaya konulmuş bir projeyle daha karşı karşıyayız. İnsanlarımızın doğal yaşam alanlarına yapılan bu tür saldırıların bir an önce durdurulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

'HES PROJELERİ YAŞAM ALANLARINA SALDIRI'

Şavşat Derelerin Kardeşliği Platformu ve Derelerin Kardeşliği Platformu İstanbul Yürütme Kurulu üyesi Ali Merdan Çelik ise, söz konusu HES projeleri ile bölge insanının doğal yaşam alanlarının yanı sıra suyuna, toprağına, sosyokültürel ve tarihsel değerlerine de saldırılarda bulunulduğunu kaydederek; HES projelerine karşı verilen mücadeleden hiçbir koşulda geri durmayacaklarını kaydetti.

KEŞFETMEKİÇİNBAK

YORUM EKLE