TMMOB: Erciş'te konut yapılmak istenen araziler tarım arazisidir

250 bin ağacın kesilmesi planlanıyor...

TMMOB: Erciş'te konut yapılmak istenen araziler tarım arazisidir
TMMOB Van İKK heyeti, Çatakdibi (Zortul) köyünde yapılması planlanan TOKİ konutları için kesilmesi planlanan 250 bin ağacın bulunduğu alanda inceleme yaptı. İnceleme sonucu hazırlanan raporda, arazilerin mutlak tarım arazileri olduğu ve sulak tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarda kullanılamayacağı belirtildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İl Koordinasyon Kurulu (İKK) heyeti tarafından Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çatakdibi (Zortul) köyünde yapılması planlanan TOKİ konutları için kesilmesi planlanan 250 bin ağacın bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. TMMOB Van İKK Sekreteri Şemsettin Bakır, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Van Şube Başkanı Yunus Haylaz, ZMO ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi yöneticileri tarafından yapılan incelemenin ardından rapor hazırlandı.

'ARAZİLER MUTLAK TARIM ALANLARIDIR'

Raporunda, "Arazi Erciş ilçe merkezine 10 kilometre mesafede, köy yoluna sıfır, taban arazi niteliğinde, DSİ sulama kanalları ile sulanan, yüzde 1-2'lik eğime sahip, toprak yapısı kumlu-tınlı yapıda organik maddece zengin, toprak tekstürü ve strüktürü oluşmuş, porozitesi ideal (yüzde 45), toprak PH'ı nötre yakın (tarımsal üretime elverişli) olup, inceleme konusu araziler mutlak tarım alanlarıdır. Arazinin yüzey alanı düz, yarayışlı toprak tabakası yüksek, toprak mikroorganizma faaliyetinin yüksek olduğu üzerinde yetişen bitki çeşitliliği ve gelişmişlik durumundan anlaşılmıştır. İlgili alanların uzun yıllardan beri tarıma açık olduğu ve o alanlarda üretim yapıldığı toprak yapısı, işlenmesi ve yabancı ot varlığının durumundan anlaşılmıştır. Üzerinde bulunan kavak ağaçlarından da anlaşıldığı üzere 20 yıldan fazla bir sürede ilgili alanlarda tarımsal faaliyet yapıldığı anlaşılmaktadır. Gerek çit bitkisi ve gerekse fidanlık kavaklar dikim tekniklerine uygun olarak dikilmemiştir. Sıra arası ve sıra üzeri rasgele ayarlanmıştır. Bu yüzden toplam ağaç sayısı alana göre fazladır. Bu alanlarda üretilen ürünlerin pazarlanma sorunu bulunmamaktadır. Çünkü ulaşımı kolay ve yerleşim alanlarına çok yakın olduğundan dolayı da üretim, hasat ve pazarlama masrafları çok düşük olup, ilgili ürünlerin birim alandan getirisi ve kar marjları yüksektir" denildi.

ALANDA ONBİNLERCE AĞAÇ VAR

Raporda, bölgedeki ağaçlara ilişkin şu bilgiler verildi: "Yaklaşık olarak 6 bin 500 adet meyve ağacı, (Çoğunluğu kapama elma bahçesi), 20 bin adet kavak fidanı, 10 bin adet 8-10 yaş arası kavak ağacı, 8 bin adet ise 2 yıl önce kesilmiş ve kesilen köklerden yeniden filizlenen ve her kökte ortalama 4 adet sürgünün olduğu kavak ağaçlarından oluşmaktadır. Yine 144 dekar alanın, 15 dekarlık alanın tamamı kavak fidanlığı olduğu, 144 dekarlık alanın etrafı 3 ile 10 sıra şeklinde kavak ağaçları ile çit çekildiği, orta kısımlarda ise kapama meyve bahçesi ve ara ürün ise yem bitkileri ekimi (Yonca, Korunga) yapıldığı tespit edilmiştir."

'SULU TARIM ARAZİSİ TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILAMAZ'

Konut yapımı için TOKİ tarafından belirlenen yerlerin idea edildiği gibi konut yapımına uygun bir zemin olmadığının altının çizildiği raporda, şunlar belirtildi: "Arazinin jeolojik yapısına bakıldığı zaman üst tabakanın bitkisel toprak ve derinliğe inildiğinde yumuşak kil ve kumlu zeminden oluştuğu görülecektir. Bu bölgede yeraltı su seviyesi çok yüksektir. Deprem açısında sıvılaşmanın en fazla olabileceği bir zemin yapısına sahiptir. Çatak Dibi (Zortul) köyünde bulunan 318-320 nolu parsellerin tamamı 144 dekardır. Arazinin tamamı mutlak tarım arazisidir. DSİ sulama kanalları ile sulanmaktadır. Arazinin tamamı ekilidir. 68 bin 500 adet ağaç dikilidir. Bu ağaçların bir kısmı meyve ağacı, büyük kısmı ise kavak ağaçlarından oluşmaktadır. Kavak ağaçlarının geneli çit bitkisi olarak kullanılmıştır. Kapama meyve bahçelerinin altında ara ürün olarak yem bitkisi ekilmiştir. Yine bazı alanlarda korunga ve yonca bitkisi bağımsız şekilde üretilmiş, etrafında kavak bitkisi dikilmiştir. Belirttiğimiz nedenlerden dolayı, arazinin bulunduğu konum, eğim durumu, sulama durumu, üzerindeki bitki deseni, toprağın yapısı, ulaşımı ve topografik yapısı esas alındığında söz konusu arazinin Mutlak Tarım arazisi olduğu ve tarımsal üretim dışında kullanılmaması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Kaldı ki 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun Tarım dışı amaçla kullanılamayacak araziler ve bu kanun kapsamında yayımlanan yönetmeliğin 11'inci Maddesinde de 'Sulu tarım arazileri tarım dışı amaçlı kullanımlara tahsis edilemez' denmektedir. Kanaatimiz yönetmeliğin ilgili hükmüyle örtüşmektedir. Arazinin zemin yapısı da yukarıda belirtildiği gibi yapı yapılmasına uygun bir zemin değildir." (Özgür Gündem)
Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2013, 15:13
YORUM EKLE