Suyu olmayan HES'e ÇED olumlu kararı

Su kullanım anlaşması iptal edilen HES için ÇED olumlu raporu verildi

Suyu olmayan HES'e ÇED olumlu kararı

Senoz Vadisi'nde Danıştay kararıyla projesi de 'su kullanım anlaşması' iptal edilen HES'i Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'çevreyle uyumlu' buldu. Bakanlık HES projesi için 'Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu' kararı verdi.

Rize’nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde Danıştay'ın onayı ile 'ÇED gerekli değildir' kararı ile su kullanım anlaşması iptal edilen HES projesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu' kararı verdi. Bakanlığın kararı bölgede tepkiyle karşılandı. TEMA Vakfı Çayeli temsilcisi Ahmet Ali Kork, su kullanım hakkı iptal edilen projeye 'ÇED olumlu' kararı verilmesinin bir ilk olduğunu belirterek, "Senoz halkı bu hukuksuzluğa geçit vermeyecek" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde İyon Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen Kayalar HES projesiyle ilgili çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 26.11.2007 tarihinde alınan, 'ÇED gerekli değildir' kararı ile başladı. Ancak Senoz sakinleri, bakanlığın kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Çevresel etkilerin gözardı edildiği, vadide havza planlaması gerektiği gerekçelerini haklı bulan mahkeme, 11.12.2009 tarihinde oy birliği ile yürütmeyi durdurma, ardından da iptal kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel mahkeme kararını temyiz için Danıştay'a başvurdu. Danıştay 14'üncü Dairesi, 28.12.2011 tarihinde başvuruyu reddetti, mahkemenin iptal kararını onadı. Danıştay ayrıca, yerel mahkeme kararına atıfta bulunarak, 'Uyuşmazlığa konu proje ile aynı vadide planlanan diğer projeler birlikte değerlendirilmelidir' gerekçesine vurgu yaptı. Bu süreçte Danıştay, Senoz Derneği'nce açılan ve ilgili firmanın üretim lisansı ve su kullanım anlaşmasının iptali talepli bir başka davayı da, 28.10 2013 tarihli oturumunda karara bağlayarak iptal etti. Danıştay'ın kesinleşmiş bu iki kararı ile 'ÇED gerekli değildir' raporu ve HES'in üretim lisansı ile su kullanım anlaşması iptal edilmiş oldu.

Yerel mahkeme ve Danıştay'ın iptal kararlarına rağmen ilgili şirket bakanlık izniyle yeni bir ÇED süreci başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kayalar HES Projesi için, 04.03.2014 tarihli ilanla, 'ÇED olumlu' kararı verdi. Bu karar, su kullanım anlaşması iptal edilen HES için verilmiş ilk karar oldu.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2014, 08:22
YORUM EKLE