Tütün-Sen’in kapatılma istemi reddedildi

Bu karar çiftçi örgütleri açısından hukuki bir zafer olarak görülüyor…

Tütün-Sen’in kapatılma istemi reddedildi

Yargıtay 4.hukuk dairesinin kararı bozma ilamına uyan İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 16 Nisan 2012 tarihinde aldığı kararla Tütün-Sen’in kapatılması istemini reddetti.

 

İzmir Valiliği Tütün-Sen’in kapatılması istemiyle dava açmıştı.

 

İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında, “Gerekçeli kararda açıklandığı gibi anayasada ve sendikalar yasasında tütün üreticilerinin bir araya gelerek sendika kurmalarına yasal bir engel olmadığı, tütün üretimi yapan kişilerin bir araya gelerek istediği kuruluşu kurmak ve kurduğu bu topluluğa sendika adını vermek Türk ve uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil etmediğinden davanın reddine” ifadelerine yer verildi.

 

Bu kararla tütün üreticilerinin örgütlenme haklarını hukuken teyit edilirken, karar emsal nitelik taşıyacağından bütün çiftçi örgütleri açısından hukuki bir zafer olarak görülüyor.

 

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Abdullah Aysu, Demokrat Haber’e kararı değerlendirdi. Aysu, kararın çok olumlu olduğunu ve haklarının teslimi anlamına geldiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Tüm Köy Sen adlı çiftçi sendikası için de benzer bir karar alındığını hatırlatan Aysu, “art arda kapatma davaları açılmıştı, şimdi de art arda kapatılma istemleri reddediliyor. Uluslararası anlaşmaların gereğine uygun kararlar çıkıyor. İç hukukta dayanak oluşturacak olan Yargıtay içtihat kararları oluştu, oluşturuluyor. Bu kararla, çiftçiler sendikaları aracılığıyla hak arama mücadelelerini sürdürebilecekleri bir araca sahip olmuştur. Hükümetin de iş barışını sağlamak için geciktirmeden, sendikaların nasıl işleyeceğine yönelik iç hukukta ve çalışma yasasında düzenleme yapması gerekiyor” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2012, 22:10
YORUM EKLE