İşçilere rağmen yeni sendikalar yasası

Eski DİSK yöneticisi milletvekilleri tasarıyı protesto etti…

İşçilere rağmen yeni sendikalar yasası

DİSK ve Türk-İş'e bağlı sendikalarının yoğun itirazlarına rağmen Meclis görüşmelerine devam edilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü kabul edildi.

 

1'den 30'a kadarki maddeleri kapsayan ilk bölümde yer alan düzenlemelerle, sendika ve konfederasyonların mali denetimleri mali müşavirlerce yapılacak.

 

Yeniden belirlenen işkolu sayısı 28'den 20'ye düşürülecek, böylece işkollarında örgütlü sendikaların toplu sözleşme yetkisi kazanabilmeleri için gerekli işçi sayısı artırılmış olacak.

 

Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılacak. İşçinin işsiz kalması halinde sendika üyeliği 1 yıl boyunca sürecek. Sendika ve konfederasyonlar, dış temsilcilik açabilecek.

 

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak.

 

SENDİKAL GÜVENCE TEHLİKEDE

TBMM Genel Kurulu'na getirilen yasa tasarısının ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler de tamamlandı. Tasarıda yer alan, "sendikal özgürlüğün güvencesi" başlığı altında işverene yükümlülükler getiren 25. maddenin üzerinde verilen değişiklik önergesi tartışmalara yol açtı.

 

İşverenin, bu yükümlülüklere aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedileceğine ilişkin fıkraya "fesih dışında" ibaresinin eklenmesine itiraz edildi. Muhalefet partileri tasarının komisyondan geçen halinde böyle bir düzenleme olmadığını belirtti.

 

Bazı milletvekilleri, önergenin kabul edilmesiyle 30'un altında işçi çalıştırılan işyerlerinde sendikal güvencenin ortadan kalkacağını söyledi.

 

MECLİSTE TİŞÖRTLÜ EYLEM

Milletvekili seçilmeden önce DİSK Genel Başkanı olan Süleyman Çelebi ve DİSK eski Genel Sekreteri Musa Çam, görüşmeler sırasında tasarıyı eleştiren tişörtler giydi.

 

Musa Çam, konuşmak için kürsüye "Sendikalara baraj, işçilere gaz. İşte ileri demokrasi" yazılı tişörtle çıktı. Çam, konuşmasının sonunda "Bu yasa sendikal örgütlenmeye yeterli güvence sağlamıyor" yazılı bir döviz açtı.

 

Süleyman Çelebi ise "Grev yasakları, grev erteleme, grev durdurma, 12 Eylül yasakları yasa ile sürüyor, yenileri geliyor" yazılı tişört giydi. (ETHA)

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2012, 13:59
YORUM EKLE