‘Hükümetler eşitlikçi bir iyileşme için harekete geçmeli’

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow 1 Mayıs mesajı yayınladı…

Burrow’un 1 Mayıs mesajı şöyle:

 

HÜKÜMETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EŞİTLİKÇİ BİR İYİLEŞME İÇİN HAREKETE GEÇMELİ

Daha büyük bir ekonomik kriz tarafından takip edilen finansal kriz dünyayı vuralı 5 yıldan fazla oldu. Bu ekonomik deprem finansallaşmanın, gerçek ekonomiyi finansın hizmetine sunmanın ve yirmi yıldan uzun bir süredir devam eden eşitsiz büyümenin tehlikelerini açığa çıkardı. Oluşan şok zaten fazla olan işsizlere milyonları ekledi ve milyonları da güvencesiz işlerin içine attı. Pek çok işçi iyi işlerini kaybetti, daha da fazlası bu işlerle gelen temel haklarından mahrum kaldı.

 

Ulusal düzeydeki kuralsızlaştırmalarla açılan küresel finansal piyasalar, bugünkü ekonomik krize sebep olmakla kalmayıp, son 30 yılda ekonomik gelişmenin dönemsel “balon” artışlar ve krizlerle özdeşleşen istikrarsızlığına yol açtı. Bu, onu daha da fazla karlı hale getirerek mal ve hizmetten değil paradan para üretmesini sağladı.

 

Krize cevap olarak hükümetler, ayrı ayrı veya birlikte, sonu gelmeyen vaatler içine girdi, ancak eylemleri sözlerine uymadı. Bu “büyük gerilemenin”, “buhrana” dönüşmesine engel olabilecek önlemler vardı ancak pek çok ülkedeki kemer sıkma politikalarına doğru yönelim küresel ekonomiyi yeni bir gerilemenin eşiğine doğru itiyor. Bunun yanında yetkilerini, hiçbir siyasi meşruiyeti olmayan piyasalara ve onların aktörlerine teslim ettikten sonra hala toparlanabilmiş değiller. Ve krizlerin ana sebepleriyle ilgili halen hiçbir eylem yapılmadığından dolayı gelecek bir finansal piyasa felaketinin önlenmesi için hiçbir şey ortaya koyulmamış oldu.

 

Finansal piyasalar ve finansal aktörler tarafından uygulanan baskı da kısa dönem davranış ve düşüncesini güçlendirdi. Sürdürülebilir kalkınmanın üç sacayağını da önemsemedi: ekonomik, sosyal ve çevresel. Hem ulusal düzeyde hem de çokuluslu düzeyde hakları hem hükümetler hem de işverenler tarafından saldırı altında bulunan işçilerin kötü durumunu da daha da derinleştirdi. Milyonlar üzerine milyonlarca kadın ve erkek işçi için çalışmak yoksulluk sınırında ücretlerle ve yaşanılamayacak koşullarla sömürü ve temel haklardan yoksunlukla eşanlamlıdır. Bütün dünyaya yayılmış olan sömürü modeli büyüyen bir eşitsizlik içinde gittikçe daha fazla insanı güvencesiz ve enformel işin içinde bırakıyor.

 

Bankaların kefaletleri için kamu hazinesinin emilmesi birçok kamu programında kesilmelere yol açmış, eşitsizliği arttırmış ve sürdürülebilir iyileşme ve gelecek insanca işlerin zayıflamasına sebep olmuştur. Kurbanları, daha da ileri bir “cezalandırmanın” öznesi olurken “iyileşme” ‘krize sebep olan her şeye sahipler için geldi. Güçlü elitlere dokunamayan adaletsizlikten dolayı kızgın çok fazla insan, göçmenler dahil olmak üzere pek çok sağlıklı ekonominin dayandığı, komşularına karşı olmaya başlıyor. Pek çoğu siyasi çözümlerden yana olan umudunu yitiriyor ve ilgisizlik ve içine kapanma yoluna doğru geri çekiliyor.

 

Bu 1 Mayıs’ta, Küresel Sendikalar, hükümetleri sorumluluklarını üstlenmeye ve krizi sonlandırmak üzere birlikte çalışmaya çağırıyor. İnsanca, sürdürülebilir işler yaratmaları ve çalışan insanların hakları için seslerini çıkarmaları gerekiyor. Çağrı yapıyoruz:

 

• Küresel ekonomideki baskın rollerini düşürecek ve onları sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek üretime yönelik yatırımlar için bir destek olarak yeniden yapılandıracak olan finans piyasalarının küresel düzeyde yeniden düzenlenmesi için,

 

• Güvenli, insanlık onuruna yakışır yaratabilmek için, özellikle genç işsizliğine odaklanarak, istihdam ve iyileşme yöntemleri için acil bir eylemler paketi için,

 

• İlerisi için uzun dönemde sürdürülebilir, kaliteli istihdam sağlayabilecek geliştirilmiş eğitim dahil olmak üzere istihdam önlemleri için,

 

•Karbon emilimi üzerinde somut etkileri olabilecek, yeşil bir istihdam yaratabilecek ve toplumsal sürdürülebilirliği sağlayabilecek, iklimsel değişmelere karşı gerçek cevaplar için,

 

• Üst gelir seviyesindeki gruplar ve şirketler için daha yüksek olan adil vergiler, vergi kaçakçılığı ve sahtekârlığına karşı mücadele, vergi cennetlerine doğru giden boşlukları ve kolay yolları kapatmak için,

 

• Finansal İşlem Vergisi uygulamaya konarak bir yandan önemli miktarda bir gelir elde ederken bir yandan da finans piyasalarını daha sabit ve daha az tehlikeli hale getirerek finansal para akışlarının hızını kesmek için,

 

• Sendikal haklara tam saygı ve adalet ve demokrasiyi sağlamak için güçlü toplu sözleşme ve sosyal diyalog sistemleri inşa etmek için

 

• Düzgün bir fon tarafından desteklenen küresel sosyal güvenlik alanının yaratılması aracılığıyla daha anlayışlı bir sosyal güvenlik

 

• Gıda, su, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçların sağlanması hakkının garanti altına alınması için

 

• Kemer sıkma politikalarına karşı çıkmak ve hükümetlerin daha faydalı bir şekilde işlemesi, verimli servisler sağlaması, güvenilir ve inandırıcı olabilmesi ve ekonominin yönetilmesindeki etkilerinin sağlanması için,

 

• Özellikle hem krizin üstesinden gelmek için önemli olan, hem de insanların sağlıklı yaşama imkânı bulabileceği, hayatı ödüllendiren ve memnuniyeti sağlayabilen demokratik toplumların inşa edilmesi için bir yol olan kaliteli eğitim hizmetleri başta olmak üzere kaliteli kamusal hizmetlere sürdürülebilir yatırım için.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2012, 16:03
YORUM EKLE