‘Bu yasa geçerse sendikalar için ciddi sonuçları olacak’

ETUC ve ITUC'tan Başbakan'a mektup…

‘Bu yasa geçerse sendikalar için ciddi sonuçları olacak’

Başbakan Erdoğan'a TBMM'de görüşülen Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'na ilişkin mektup gönderen ITUC ve ETUC, söz konusu yasa tasarısının uluslararası sözleşmelere uymadığını belirtti.

 

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Başbakan Tayyip Erdoğan'a Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'na ilişkin kaygılarını içeren bir mektup gönderdi.

 

ITUC ve ETUC, mecliste görüşülmekte olan tasarının uluslararası sözleşmelerle uyumsuz olduğu belirtti, "Sendikal hakların özgürce kullanılmasının önündeki engeller kaldırılmamıştır; bu engeller ki Türkiye işçi sınıfının örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını özgürce ve tamamıyla kullanmalarını imkansız hale getirmektedirler" dedi.

 

Tasarısının ikili barajı koruduğuna dikkat çekilen mektupta, "Dahası, şu anda yüzde 10 olan ülke düzeyindeki barajı şeklen düşürürken, ayı zamanda sektörleri birleştirmek ve hesaplamanın temellerini değiştirmektedir. Bu durum, iş kolundaki işçi sayısını arttırarak, barajı fiili olarak yükseltmektedir" diye belirtildi.

 

Sendika üyeliği veya toplu sözleşme hakkının kullanımında çok sayıdaki bürokratik prosedürün halen devam ettiği vurgulanan mektupta, şöyle denildi: "Bu süreçler, sendikaların iç işleyişine müdahale etmek suretiyle temel sözleşmeleri ihlal etmektedir. Yasa, işverenlerin yetkiye itiraz etmeleri durumunda uzun süren yasal süreçleri çözecek herhangi bir yeni araç getirmemektedir. Yetki itirazları, bir sendikanın toplu görüşmenin bir tarafı olarak tanınmasını engellemek için sık kullanılan bir yöntemdir.

 

Son olarak, zaten ciddi bir şekilde kısıtlanmış olan grev hakkı, görünen o ki, daha da sınırlandırılmaktadır. Bu yasa eğer geçerse sendikalar için ciddi sonuçları olacaktır. Pek çok sektörde, sendikalar toplu sözleşme yetkilerini kaybedeceklerdir. Dolayısıyla çok sayıda işçi toplu sözleşme hakkından mahrum bırakılacaktır.

 

Hükümetinizin söylediğinin aksine, bugünkü haliyle bu yasanın geçmesi, temel Avrupa ve ILO standartlarını açıkça ihlal ettiği için, işçi hakları dahil insan haklarına saygılı işleyen bir demokrasiye doğru ilerlemenin bir göstergesi olmayacaktır. Sizden Meclisteki çoğunluğunuzu kullanarak Toplu İş İlişkileri Yasası'nda, işçilere günlük hayatta daha somut özgürlükler tanıyacak anlamlı değişiklikler yapmanızı talep ediyoruz." (ETHA)

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2012, 10:07
YORUM EKLE